Oekraïne-Rusland: belastingautoriteiten van de lidstaten intensiveren inspanningen op het gebied van belastinghandhaving

Contentverzamelaar

Oekraïne-Rusland: belastingautoriteiten van de lidstaten intensiveren inspanningen op het gebied van belastinghandhaving

De Europese Commissie en de belastingautoriteiten van de lidstaten hebben een nieuwe groep opgericht om hun inspanningen tegen gesanctioneerde Russische en Belarussische personen en bedrijven op te voeren. De groep zal onder meer de aanwezigheid van op de sanctielijst vermelde personen en entiteiten in belastingdossiers nagaan en de belastingcontroles of -onderzoeken betreffende dergelijke personen en entiteiten intensiveren.

Achtergrond

In maart 2022 heeft de Europese Commissie de taskforce ‘Freeze and Seize’ (NL: bevriezen en in beslag nemen) opgericht. De taskforce moet zorgen voor een efficiënte uitvoering van de EU-sancties tegen op een sanctielijst geplaatste Russische en Belarussische personen en bedrijven in de hele EU. De taskforce coördineert de acties van de EU-lidstaten, Eurojust, Europol en andere EU-agentschappen met betrekking tot de inbeslagneming en, voor zover de nationale wetgeving dit toelaat, de confiscatie van activa van Russische en Belarussische oligarchen. Op dit moment bedragen de bevroren tegoeden van de Russische oligarchen 10 miljard euro, naast 196 miljard euro aan geblokkeerde transacties.

In juni 2022 hebben de Europese Commissie en de belastingautoriteiten van de EU-lidstaten een subgroep binnen de taskforce opgericht. Deze subgroep staat onder leiding van eurocommissaris Didier Reynders en heeft als doel om de inspanningen tegen gesanctioneerde Russische en Belarussische personen en bedrijven, en hun medeplichtigen, op te voeren. De subgroep zal helpen bij het opsporen van mogelijke belastingmisdrijven en het invorderen van onbetaalde belastingen, en tegelijkertijd de uitvoering van EU-sancties vergemakkelijken.

Taken van de subgroep

De subgroep zal zich met de volgende taken bezighouden:

  • De aanwezigheid van op de sanctielijst vermelde personen en entiteiten in belastingdossiers nagaan;
  • Belastingcontroles of -onderzoeken betreffende op de sanctielijst vermelde personen en entiteiten intensiveren;
  • Nieuwe belastingcontroles of -onderzoeken met betrekking tot dergelijke personen en entiteiten verrichten;
  • Informatie over deze personen en entiteiten onderling en met derde landen delen binnen de grenzen van de bestaande kaders van het belastingrecht;
  • De screening van belastingteruggaven en -betalingen opvoeren om te voorkomen dat de in de EU-sanctiewetgeving vastgestelde bevriezing van tegoeden en middelen wordt omzeild;
  • Een grotere waakzaamheid hebben ten aanzien van tussenpersonen die voor dergelijke personen en entiteiten opreden.

Meer informatie: