Omzettingstermijn voor Richtlijn open data en hergebruik overheidsinformatie verstreken

Contentverzamelaar

Omzettingstermijn voor Richtlijn open data en hergebruik overheidsinformatie verstreken

Medio juli 2021 verliep de deadline voor EU-lidstaten om de herziening van de Europese richtlijn over open data en hergebruik van overheidsinformatie om te zetten in nationaal recht. Daarmee is de richtlijn vanaf dat moment toepasselijk geworden. De regels uit deze richtlijn beogen om de ontwikkeling van innovatieve oplossingen zoals mobiliteitsapplicaties te stimuleren, transparantie te vergroten door toegang te bieden tot publiek gefinancierde onderzoeksdata en nieuwe technologie, waaronder kunstmatige intelligentie, te ondersteunen.

Het betreft Richtlijn 2019/1024 inzake open data en het hergebruik van overheidsinformatie, die met ingang van 17 juli 2021 van toepassing is. Deze richtlijn bevat regels die moeten verzekeren dat publieke overheidsdata - bijvoorbeeld geografische, juridische, meteorologische, politieke of educatieve data- makkelijk beschikbaar zijn voor hergebruik, zodat zij toegevoegde waarde kunnen bieden aan de economie en de maatschappij.

De regels van de richtlijn komen voort uit een herziening van de voormalige Europese richtlijn over hergebruik van overheidsinformatie (Public Sector Information (PSI)-richtlijn (2003/98/EC). Met de nieuwe regels wordt het wettelijke kader in overeenstemming gebracht met de recente vooruitgang op het gebied van digitale technologie├źn en kan digitale innovatie verder gestimuleerd worden.

Omzetting van de Richtlijn open data en hergebruik overheidsinformatie in Nederlandse wetgeving vindt plaats via de Wet hergebruik overheidsinformatie. Met open data is het eenvoudiger om nieuwe diensten te ontwikkelen en met hergebruik van overheidsinformatie kan transparantie in overheidshandelen, economische en maatschappelijke innovatie en effectiviteit en efficiency in bijvoorbeeld bedrijfsvoeringsprocessen bij de overheid vergroot worden.

Meer informatie
Europese Commissie : nieuwsbericht
Europese Commissie: website Open data richtlijn (EN)
Rijksoverheid: Wet hergebruik overheidsinformatie
ECER-EU-essentieel: Openbaarheid