Ondertekening van Europees Handvest voor zonne-energie

Contentverzamelaar

Ondertekening van Europees Handvest voor zonne-energie

Met de ondertekening door de Europese Commissie van een nieuw Europees Handvest voor zonne-energie wil de Commissie de Europese fotovoltaïsche industrie ondersteunen. Het Europees Handvest voor zonne-energie brengt de Europese Commissie, de nationale autoriteiten en de industrie samen, bevordert de samenwerking en ondersteunt de productie van in Europa geproduceerde zonnepanelen.

De Europese Commissie heeft haar inspanningen ter ondersteuning van de zonne-energiesector in Europa opgevoerd door de ondertekening van het Europees Handvest voor zonne-energie met EU-lidstaten en vertegenwoordigers van de sector. In de marge van de eerste dag van de informele Energieraad op 15 april 2024 ondertekenden Kadri Simson , EU-commissaris voor Energie, ministers van 23 EU-landen en verschillende vertegenwoordigers van de sector het nieuwe handvest.

Het Handvest bevat een reeks vrijwillige verbintenissen om de fotovoltaïsche productiesector in de EU te ondersteunen. Het is de laatste stap in de acties van de Europese Commissie om de productie van zonnepanelen in Europa te ondersteunen, na een voorstel voor een wet voor de Netto Nul Industrie , waarover de medewetgevers voorlopig overeenstemming hebben bereikt, en de oprichting van de European Solar Photovoltaic Industry Alliance .

Het Handvest moet gaan helpen ervoor te zorgen dat de groene overgang en de industriële doelstellingen van Europa hand in hand gaan door de inzet van hernieuwbare energie te versnellen en tegelijkertijd het concurrentievermogen van de sector en de creatie van groene banen te verbeteren.

Meer informatie:
Nieuwsbericht Europese Commissie
ECER-dossier : Energie