Onderzoekscentrum van de Europese Commissie publiceert studies inzake de herziening van de EU-voorschriften inzake etikettering van levensmiddelen

Contentverzamelaar

Onderzoekscentrum van de Europese Commissie publiceert studies inzake de herziening van de EU-voorschriften inzake etikettering van levensmiddelen

De bevindingen van de door het Gemeenschappelijk Centrum voor Onderzoek (GCO) van de Europese Commissie gepubliceerde resultaten van vier wetenschappelijke studies in verband met voedselinformatie voor de consument zullen worden meegenomen in de toekomstige beleidsvorming.

Daarmee kunnen zij bijdragen tot de effectbeoordeling van een voorstel van de Commissie tot herziening van de EU-voorschriften inzake voedselinformatie voor de consument, in het kader van de EU-van-boer-tot- bord-strategie (zie website (EN) Commissie) en het Europees actieplan voor kankerbestrijding (zie website Commissie).

De vier studies (zie voor meer informatie de website (EN) van de Commissie hierover) bestrijken verschillende gebieden: voedingswaarde-etikettering op de voorkant van de verpakking, etikettering van alcoholhoudende dranken, voedselinformatie via andere middelen dan etikettering, waaronder digitaal, en oorsprongsetikettering.

Uit de onderzoeken blijkt dat consumenten over het algemeen waarde hechten aan voorverpakte voedingswaarde-etiketten als een snelle en gemakkelijke manier om voedingsinformatie te verkrijgen bij het winkelen. Over het algemeen geven consumenten de voorkeur aan eenvoudigere, kleurrijkere etiketten. Uit marktanalyse blijkt dat de alcoholhoudende drankenindustrie vrijwillig heeft gekozen voor de mogelijkheid om informatie over ingredi├źnten en voedingswaarde op etiketten te vermelden.

De studies tonen aan dat er tussen de sectoren en landen verschillen bestaan in de frequentie en de inhoud van de informatie. Zij wijzen er ook op dat voedselinformatie die wordt verstrekt via andere middelen dan etikettering, zoals schap-etiketten en displays op verkooppunten, doeltreffend kan zijn om consumenten aan te zetten tot gezonde voedingsgewoonten, in vergelijking met online-middelen waarvoor externe hulpmiddelen nodig zijn. Bovendien heeft informatie over het land van oorsprong en de herkomst een grote invloed op de voedselkeuze van de consument.

Meer informatie :
Nieuwsbericht Europese Commissie
Website Joint Research Centre (JRC) van Europese Commissie over etikettering
ECER-bericht : Europese Commissie presenteert een pakket maatregelen om-producten duurzamer te maken (4 april 2022)