Openstelling ECER-website

Contentverzamelaar

Openstelling ECER-website

Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft de website van het Expertisecentrum Europees Recht (ECER) grotendeels opengesteld voor het publiek. De ECER-site blijft primair bedoeld voor de Haagse ambtenaren maar voortaan kunnen ook andere belangstellenden er terecht met vragen over de praktische aspecten van Europa en de Europese spelregels.

Tot voor kort was de website van het ECER alleen toegankelijk voor medewerkers van de Haagse ministeries. Zij kunnen al sinds 2003 op de site terecht voor kennis over Europese regelgeving en de praktische aspecten van Europa. Nu is de website grotendeels opengesteld. Voor mensen die werken bij andere overheidsorganisaties en in hun werk veel met Europa te maken hebben, maar ook voor andere belangstellenden.

De doelgroep van het ECER blijft ongewijzigd. Alleen aan de ambtenaren op de Haagse departementen verleent het ECER verdere ondersteuning, bij of naast het gebruik van de website. Aan andere bezoekers kunnen we vanwege de beperkte capaciteit helaas geen ondersteuning bieden.