Overeenkomst tussen Europese Commissie en EER-EVA-lidstaten over het Financieel Mechanisme 2021-2028

Contentverzamelaar

Overeenkomst tussen Europese Commissie en EER-EVA-lidstaten over het Financieel Mechanisme 2021-2028

De Europese Commissie en de lidstaten van de Europese Vrijhandelsassociatie (EVA) binnen de Europese Economische Ruimte (EER) (IJsland, Liechtenstein en Noorwegen) hebben begin december 2023 op het niveau van de onderhandelaars overeenstemming bereikt over het Financieel Mechanisme van de EER voor de periode 2021-2028.

Het Financieel Mechanisme bepaalt de bijdrage van de EER-EVA-staten aan de vermindering van de economische en sociale verschillen in de EER. Dit met het oog op de bevordering van een voortdurende en evenwichtige versterking van de handels- en economische betrekkingen en tevens als aanvulling op de doelstellingen van het cohesiebeleid van de EU.

Achtergrond
De Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte (EER), die op 1 januari 1994 in werking trad, verenigt de EU-lidstaten en de drie EER-EVA-staten (IJsland, Liechtenstein en Noorwegen) in een interne markt, waardoor de voordelen van de EU-interne markt tot deze drie landen worden uitgebreid.

De artikelen 115 en 116 van de EER-Overeenkomst beogen de economische en sociale verschillen tussen de EER-regio's te verkleinen om daarmee een aanhoudende en evenwichtige versterking van de handels- en economische betrekkingen te bevorderen. Daartoe dragen de EER-EVA-staten bij aan een Financieel Mechanisme.

De onderhandelingen over het Financieel Mechanisme vinden om de zeven jaar plaats en in hetzelfde tijdsbestek wordt ook onderhandeld over specifieke overeenkomsten inzake markttoegang voor IJslandse en Noorse visserijproducten.

Uitkomsten onderhandelingen
De Europese Commissie en Noorwegen hebben op het niveau van de onderhandelaars ook een aanvullende overeenkomst bereikt over een parallel financieel mechanisme van Noorwegen voor dezelfde periode, waarmee vergelijkbare doelstellingen worden nagestreefd.

De Commissie sloot ook overeenkomsten met zowel IJsland als Noorwegen over de tijdelijke liberalisering van de toegang tot de EU-markt voor bepaalde vis- en schaal- en schelpdierproducten in dezelfde periode. Deze overeenkomsten hebben de vorm van "aanvullende protocollen" bij reeds lang bestaande bilaterale overeenkomsten met de twee landen.

Hoe verder?
Betrokken partijen zullen de overeengekomen teksten nu volgens hun eigen procedures moeten verwerken. De medewetgevers van de EU moeten vervolgens het pakket nog goedkeuren.

Meer informatie:
Persbericht Europese Commissie
ECER-EU-essentieel: Europese Economische Ruimte en EVA