Polen opnieuw voor EU-Hof gedaagd wegens schending rechtsstaat

Contentverzamelaar

Polen opnieuw voor EU-Hof gedaagd wegens schending rechtsstaat

De Europese Commissie verzoekt het Hof van Justitie om voorlopige maatregelen met betrekking tot de tuchtkamer van het Hooggerechtshof in Polen

De Europese Commissie heeft besloten het Hof van Justitie te verzoeken voorlopige maatregelen op te leggen aan Polen en het Hof te gelasten de werking van de tuchtkamer van het Hooggerechtshof op te schorten (persbericht).

Het verzoek wordt gedaan in het kader van een lopende inbreukprocedure met betrekking tot de nieuwe tuchtregeling voor Poolse rechters (meer informatie is hier beschikbaar).

Het besluit is genomen in het licht van de recente ontwikkelingen, waaronder een prejudiciële beslissing van het Hof van Justitie van 19 november 2019 over de onafhankelijkheid van deze nieuwe tuchtkamer, en de daaropvolgende uitspraak van het Poolse Hooggerechtshof van 5 december. In het arrest verklaarde het Hooggerechtshof dat de tuchtkamer niet voldoet aan de vereisten van het EU-recht inzake rechterlijke onafhankelijkheid en daarom geen onafhankelijke rechtbank is in de zin van het EU-recht en het nationale recht. 

Ondanks de arresten blijft de tuchtkamer functioneren, waardoor het risico bestaat dat de Poolse rechters onherstelbare schade oplopen en het koele effect op de Poolse rechterlijke macht toeneemt.

Daarom heeft de Commissie vandaag besloten het Hof van Justitie te verzoeken voorlopige maatregelen te bevelen.

Dit verzoek houdt geen verband met het nieuwe wetsontwerp tot wijziging van de wet inzake de organisatie van de gewone rechtbanken, de wet inzake het Hooggerechtshof en bepaalde andere besluiten, die zich momenteel in het wetgevingsproces bevinden en waarover de Commissie de ontwikkelingen nauwlettend volgt. De Commissie blijft bereid een constructieve dialoog met de Poolse autoriteiten aan te gaan op basis van eerlijkheid en respect om de problemen op te lossen.

Meer informatie: