Rechtsstaat in de EU

Rechtsstaat in de EU

Eerbiediging van de rechtsstaat in de EU

De eerbiediging van de rechtsstaat is een van de fundamentele waarden waarop de EU is gebaseerd (artikel 2 van het EU-verdrag, VEU). Het is een voorwaarde voor Europese landen om toe te kunnen treden tot de EU. Wanneer een lidstaat afbreuk doet aan de fundamenten van de rechtsstaat kan de EU hiertegen, naast het volgen van de politieke weg, op verschillende manieren actie ondernemen. In dit ECER-dossier wordt op deze aspecten dieper ingegaan.