Rechtsstaat in de EU: inleiding en inhoudsopgave

Rechtsstaat in de EU: inleiding en inhoudsopgave

Op deze pagina:

Inleiding

De eerbiediging van de rechtsstaat vormt één van de fundamentele waarden waarop de EU is gegrondvest (artikel 2 van het EU-Verdrag). Het is een voorwaarde voor Europese landen om toe te kunnen treden tot de EU. Wanneer een lidstaat afbreuk doet aan de fundamenten van de rechtsstaat kan de EU hiertegen, naast het volgen van de politieke weg, op verschillende manieren actie ondernemen. In dit ECER-dossier wordt op deze aspecten dieper ingegaan. 

Naar boven

Inhoudsopgave

Naar boven