Politiek akkoord bereikt over het voorstel voor een EU-verordening over datagovernance

Contentverzamelaar

Politiek akkoord bereikt over het voorstel voor een EU-verordening over datagovernance

Het akkoord dat het Europees Parlement, de Raad en de Commissie eind november hebben bereikt over het voorstel geeft de contouren voor een gemeenschappelijke aanpak en een Europese benadering voor het delen van gegevens. Het stellen van voorwaarden voor betrouwbare uitwisseling van data in overeenstemming met de Europese waarden en grondrechten, het opbouwen van vertrouwen ten aanzien van controle over gegenereerde gegevens en een betere doorstroming van industriële data tussen sectoren en lidstaten moet gaan leiden tot een open en soevereine interne EU-markt voor data.

Na afronding van de triloog over het voorstel, kan het voorstel doorgestuurd worden voor de definitieve goedkeuring van de wettekst door het Europees Parlement en de Raad. De Europese Commissie kondigde tevens aan om binnenkort ook een tweede groot wetgevingsinitiatief voor te stellen: de datawet. Hiermee wil de Commissie de waarde van data voor de economie en de samenleving maximaliseren. Doel van de datawet is om de uitwisseling van data tussen bedrijven onderling en tussen bedrijven en overheden te bevorderen. Vanaf juni 2021 heeft een openbare raadpleging over de datawet plaatsgevonden. De resultaten daarvan worden binnenkort gepubliceerd.

Naast de datagovernance-verordening en de datawet zal de Commissie ook blijven werken aan de ontwikkeling en financiering van Europese dataruimten, zodat data worden gebundeld in belangrijke strategische sectoren en gebieden van algemeen belang, zoals gezondheid, landbouw en industrie.

Achtergrond
Het voorstel voor een datagovernanceverordening werd op 25 november 2020 gepresenteerd, tegelijkertijd met een Vragen-en-antwoorden-overzicht over deze verordening. Het betrof het eerste wetgevingsinitiatief dat werd aangenomen in het kader van de Europese datastrategie uit februari 2020 (zie ook deze website van de Europese Commissie voor meer informatie over de datastrategie).

De verordening inzake Europese datagovernance moet de basis leggen voor een nieuwe Europese manier van databeheer die beantwoordt aan de EU-regels over bijvoorbeeld bescherming van de privacy (zie ook het ECER-dossier over de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), bescherming van de consument en eerlijke concurrentie. Door de verordening zullen er in de EU meer data beschikbaar zijn en uitgewisseld worden tussen sectoren en lidstaten. De verordening moet het delen van data en de ontwikkeling van gemeenschappelijke Europese dataruimten stimuleren, onder meer op het gebied van industrie, cultureel erfgoed en gezondheid, zoals aangekondigd in de Europese datastrategie.

De verordening moet gaan leiden tot:

  • maatregelen voor meer vertrouwen in datadeling, omdat een gebrek aan vertrouwen een grote belemmering blijft en hoge kosten veroorzaakt;
  • nieuwe EU-regels over neutraliteit waardoor nieuwe data-intermediairs het datadelen op een betrouwbare manier kunnen organiseren;
  • maatregelen om het gebruik van bepaalde data in het bezit van de overheid makkelijker te maken. Bijvoorbeeld hergebruik van bepaalde gezondheidsgegevens, onder duidelijke voorwaarden, voor onderzoek naar zeldzame of chronische ziekten;
  • instrumenten om Europeanen zeggenschap te geven over het gebruik van data die zij genereren, door het voor bedrijven en particulieren makkelijker en veiliger te maken hun data onder duidelijke voorwaarden vrijwillig ter beschikking te stellen voor toepassingen van algemeen belang.

Meer informatie
Persbericht Europese Commissie
ECER-dossier: Digitalisering