Politiek akkoord bereikt over richtlijn ter verbetering van gebruik van digitale instrumenten in het vennootschapsrecht

Contentverzamelaar

Politiek akkoord bereikt over richtlijn ter verbetering van gebruik van digitale instrumenten in het vennootschapsrecht

De nieuwe regels zullen onder meer de grensoverschrijdende activiteiten van ondernemingen moeten vergemakkelijken en de administratieve lasten voor ondernemingen aanzienlijk moeten verlagen.

Het op 13 maart 2024 bereikte politieke akkoord tussen het Europees Parlement en de Raad betreft het voorstel (COM(2023) 177) van de Europese Commissie van maart 2023 over een richtlijn met nieuwe regels om het gebruik van digitale instrumenten in het vennootschapsrecht te verbeteren en verder uit te breiden (zie ook dit ECER-bericht). Deze regels zullen de grensoverschrijdende activiteiten van ondernemingen vergemakkelijken door de invoering van een geharmoniseerd meertalig EU-certificaat voor vennootschappen en een digitale EU-volmacht, waarbij het beginsel van de "single sign-on" wordt toegepast, zodat ondernemingen niet opnieuw documenten hoeven in te dienen wanneer zij dochterondernemingen of filialen in andere lidstaten oprichten. Formaliteiten zullen worden verminderd, bijvoorbeeld door de noodzaak van een apostille af te schaffen en het aantal verzoeken om beëdigde vertalingen van bedrijfsdocumenten te beperken.

Verwacht wordt dat deze maatregelen de administratieve lasten voor ondernemingen met ongeveer 437 miljoen euro per jaar zullen verminderen. De richtlijn zal de transparantie vergroten door belangrijke informatie openbaar te maken voor beleggers, schuldeisers of overheidsinstanties, met name op EU-niveau via het Business Registry Interconnection System (BRIS). De richtlijn voorziet ook in maatregelen om de nauwkeurigheid, betrouwbaarheid en tijdigheid te waarborgen van informatie over vennootschappen die in nationale ondernemingsregisters in alle lidstaten wordt bijgehouden.

De Raad en het Europees Parlement moeten de richtlijn nu eerst nog formeel goedkeuren. Daarna hebben lidstaten tweeënhalf jaar de tijd om de richtlijn om te zetten in nationale wetgeving en vervolgens nog eens 12 maanden om ervoor te zorgen dat de richtlijn in de praktijk volledig wordt toegepast.

Meer informatie vanuit de Europese Commissie over vennootschapsrecht en corporate governance is op deze websitepagina beschikbaar.

Meer informatie:
Nieuwsbericht Europese Commissie (FR)
ECER-dossier : Digitalisering
ECER-dossier : Ondernemingen