Politiek akkoord bereikt over voorstel voor instantbetalingen

Contentverzamelaar

Politiek akkoord bereikt over voorstel voor instantbetalingen

De Raad en het Europees Parlement hebben een akkoord bereikt over het voorstel van de Europese Commissie om onmiddellijke betalingen in euro in de hele EU betaalbaar en veilig te maken. Via een modernisering van betalingssystemen zullen consumenten en bedrijven sneller, makkelijker en zonder extra kosten transacties kunnen uitvoeren en geld kunnen ontvangen, hetgeen ook moet leiden tot beter financieel beheer.

Het gaat om het op 7 november 2023 door het Europees Parlement en de Raad bereikte politieke akkoord over het voorstel van de Europese Commissie uit oktober 2022 (zie ook dit ECER-bericht) voor een verordening om onmiddellijke betalingen in euro beschikbaar te maken voor alle burgers en bedrijven met een bankrekening in de EU.

De nieuwe regels, die de huidige EU-verordening tot vaststelling van technische en bedrijfsmatige vereisten voor overmakingen en automatische afschrijvingen in euro (ook wel “Verordening betreffende een  gemeenschappelijke eurobetalingsruimte”; de SEPA-Verordening nr. 260/2012) moderniseren, moeten ervoor zorgen dat onmiddellijke betalingen in euro in de hele Europese Unie betaalbaar en veilig zijn en zonder belemmeringen worden verwerkt. Instantbetalingen bieden oplossingen voor burgers in alledaagse situaties, zoals het onmiddellijk ontvangen van geld in noodgevallen of het onmiddellijk delen van kosten in verschillende sociale omgevingen. Ook verbeteren ze het cashflowbeheer voor overheden en bedrijven, met name kleine en middelgrote ondernemingen, geven ze liefdadigheidsinstellingen en ngo's snel toegang tot geld en moedigen ze banken aan om innovatieve financiële diensten en producten te ontwikkelen.

Volgens het voorstel zullen aanbieders van betalingsdiensten voor overmakingen in euro aan al hun klanten onmiddellijke betalingen moeten aanbieden en ervoor moeten zorgen dat de kosten niet hoger zijn dan die van traditionele overmakingen. Ook moeten ze controleren of de betaling naar de door de betaler beoogde begunstigde wordt gestuurd en waarschuwen in geval van mogelijke fouten of fraude voordat de transactie wordt uitgevoerd. De nieuwe regels moeten de effectiviteit van het screenen van sancties behouden door middel van een geharmoniseerde procedure. In plaats van transacties één voor één te screenen, zullen betalingsdienstaanbieders hun cliënten ten minste dagelijks op EU-sanctielijsten moeten controleren.

Meer informatie:
Nieuwsbericht Europese Commissie
ECER-dossier – Digitalisering
ECER-dossier – Kapitaal (vrij verkeer)