Politiek akkoord Raad en Europees Parlement over EU-Verordening interoperabel Europa

Contentverzamelaar

Politiek akkoord Raad en Europees Parlement over EU-Verordening interoperabel Europa

De verordening versterkt de grensoverschrijdende interoperabiliteit en samenwerking in de overheidssector in de hele EU. Het tussen het Europees Parlement en Raad bereikte akkoord over de verordening draagt bij de voltooiing van de digitale interne markt.

Het gaat om het op 13 november door het Europees Parlement en de Raad bereikte politieke akkoord over de verordening interoperabel Europa. De Europese Commissie heeft de verordening in november 2022 voorgesteld (COM (2022) 720) (zie ook dit ECER-bericht) om bij te dragen tot de digitale doelstellingen van Europa voor 2030 door belangrijke overheidsdiensten online beschikbaar te maken voor iedereen in de EU, zonder discriminatie. Ook werd eerder al een Q&A over de Verordening interoperabel Europa uitgebracht.

De verordening interoperabel Europa beoogt de uitwisseling van overheidsinformatie in de Unie naar een hoger niveau te tillen en de digitale transformatie van de Europese overheidssector te versnellen. Met de verordening wordt een samenwerkingskader voor overheidsdiensten in de hele EU ingevoerd om de grensoverschrijdende uitwisseling van gegevens te bevorderen. Dankzij deze samenwerking kan overeenstemming worden bereikt over interoperabele en herbruikbare digitale oplossingen, zoals opensourcesoftware, richtsnoeren, checklists, kaders en IT-instrumenten. Administratieve lasten worden op die manier weggenomen, waaronder juridische, organisatorische, semantische en technische belemmeringen voor administratieve samenwerking.

De verordening zal ervoor zorgen dat EU-burgers naadloos toegang hebben tot grensoverschrijdende overheidsdiensten, wat bijdraagt tot de levenskwaliteit van mensen die in een ander EU-land willen werken of studeren of met pensioen willen gaan. Dit geldt ook voor EU-burgers die in een grensregio wonen en mensen die tussen lidstaten pendelen.

De wettekst van de EU-Verordening moet nog worden goedgekeurd en aangenomen voordat de verordening in werking kan treden. De Commissie is al voorbereidingen aan het treffen ten behoeve van een soepele en tijdige uitvoering van de verordening.

Achtergrond
Interoperabiliteit draait om het gezamenlijk bereiken van gemeenschappelijke doelen, ondanks organisatorische of geografische afstand tussen de betrokkenen. De interoperabiliteit van de overheidssector is de capaciteit van overheden om samen te werken en waardoor overheidsdiensten over landsgrenzen, in verschillende sectoren en over organisatorische grenzen heen kunnen functioneren. Dit bespaart mensen en bedrijven tijd en geld, omdat hun interactie met overheidsdiensten verbetert. De strijd tegen COVID-19 is een goed voorbeeld van doeltreffende interoperabiliteit. Zo heeft de invoering van het digitale EU-covidcertificaat  grensoverschrijdend reizen in de EU tijdens de pandemie makkelijker gemaakt.

Interoperabele digitale overheidsdiensten zijn essentieel voor de opbouw van de digitale interne markt. Interoperabiliteit leidt niet alleen tot economische voordelen en efficiëntiewinst en stelt gebruikers centraal, maar heeft ook een positieve invloed op publieke waarden en versterkt het vertrouwen van burgers in hun overheid.

De afgelopen jaren hebben deskundigen op het gebied van digitale overheid en data op basis van het huidige Europese interoperabiliteitskader brede gemeenschappelijke praktijken ontwikkeld voor samenwerking op het gebied van interoperabiliteit. Uit recente evaluaties is echter gebleken dat deze vrijwillige samenwerkingsaanpak beperkingen heeft. Tegelijkertijd is de roep vanuit lidstaten om meer Europese samenwerking op het gebied van interoperabiliteit steeds luider.

Meer informatie:
Persbericht Europese Commissie
ECER-dossier: Digitalisering