Publicatiebureau van de EU publiceert Jaarverslag over de grondrechten 2023

Contentverzamelaar

Publicatiebureau van de EU publiceert Jaarverslag over de grondrechten 2023

Het Verslag over de Grondrechten 2023 van de Fundamental Rights Agency (FRA) van de EU geeft een overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen op dit gebied in 2022, met zowel successen als aandachtspunten. Het rapport presenteert ook de standpunten van het FRA over deze ontwikkelingen, inclusief een samenvatting van het bewijs dat deze standpunten ondersteunt.

Het belangrijkste hoofdstuk van dit FRA Jaarverslag gaat over de gevolgen van de oorlog in Oekraïne voor de grondrechten, met speciale aandacht voor de situatie van ontheemden. Het belicht de belangrijkste uitdagingen en kansen op het gebied van de grondrechten in verband met de rechten die worden verleend door de richtlijn tijdelijke bescherming, met speciale aandacht voor de risico's voor kwetsbare personen.

De overige hoofdstukken behandelen: het Handvest van de grondrechten van de EU; gelijkheid en non-discriminatie; racisme, vreemdelingenhaat en daarmee samenhangende onverdraagzaamheid; gelijkheid en integratie van de Roma; asiel, grenzen en migratie; informatiemaatschappij, privacy en gegevensbescherming; rechten van het kind; toegang tot de rechter - rechten van slachtoffers en onafhankelijkheid van de rechter; en de tenuitvoerlegging van het Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap.

Het verslag is te downloaden (in EN) via de website van het Publicatiebureau van de EU (zie hierna onder Meer informatie).

Meer informatie:

Publicatiebureau van de EU: Fundamental Rights Report 2023
ECER-EU-essentieel: Handvest Grondrechten