Raad besluit voor het eerst tot het opleggen van EU sancties tegen cyberaanvallen

Contentverzamelaar

Raad besluit voor het eerst tot het opleggen van EU sancties tegen cyberaanvallen

De Raad heeft besloten sancties op te leggen tegen 6 personen en 3 entiteiten die verantwoordelijk zijn voor of betrokken zijn bij verschillende cyberaanvallen. Het rechtskader voor gerichte sancties tegen cyberaanvallen werd in mei 2019 vastgesteld door de Raad en wordt nu voor het eerst ingezet.

De sancties tegen deze zes personen en drie entiteiten zijn op grond van Besluit (GBVB) 2020/1127 en Uitvoeringsverordening (EU) 2020/1125 ingesteld. De Raad heeft de sancties onder meer opgelegd vanwege een poging tot een cyberaanval op de Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens (OVCW) en de aanvallen die bekend werden onder de namen ‘Wanna Cry’, ‘NotPetya’ en ‘Operation Cloud Hopper’. Tot de opgelegde sancties behoren een reisverbod en de bevriezing van tegoeden. Daarnaast is het personen en entiteiten uit de EU verboden om middelen ter beschikking te stellen aan personen en entiteiten waartegen sancties gelden.

De EU heeft de afgelopen jaren ingezet op de versterking van haar vermogen om cyberdreigingen en kwaadwillige cyberactiviteiten te voorkomen. In juni 2017 lanceerde de EU een kader voor een gezamenlijke diplomatieke EU-respons op kwaadwillige cyberactiviteiten (“het instrumentatrium voor cyberdiplomatie”) (zie: conclusies van de Raad). Door dit kader kunnen de EU en haar lidstaten alle GBVB-maatregelen, waaronder sancties, inzetten om kwaadwillige cyberactiviteiten te voorkomen, te bestrijden en te ontmoedigen.

Het rechtskader voor gerichte sancties tegen cyberaanvallen is vastgelegd in Besluit (GBVB) 2019/797 en Verordening (EU) 2019/796 (zie het ECER-bericht hierover).

Meer informatie: