Raad keurt aanbeveling over de ontwikkeling van voorwaarden voor een kader voor de sociale economie goed

Contentverzamelaar

Raad keurt aanbeveling over de ontwikkeling van voorwaarden voor een kader voor de sociale economie goed

De aanbeveling moet de rol van de sociale economie bij de ondersteuning van sociale inclusie en integratie op de arbeidsmarkt van kansarme groepen versterken.

De Raad heeft de Aanbeveling aangenomen op 27 november 2023. De aanbeveling gaat over faciliterende kaders voor de sociale economie, ter ondersteuning van de rol ervan bij het bevorderen van sociale inclusie en toegang tot de arbeidsmarkt. Op 29 november 2023 is de tekst van de aanbeveling (C/2023/1344) in het Publicatieblad van de Europese Unie bekendgemaakt.

De Aanbeveling raadt lidstaten aan:

  • de toegang tot financiering, markten en overheidsopdrachten makkelijker te maken voor entiteiten van de sociale economie;
  • optimaal gebruik te maken van de staats­steunregels en een gunstig belastingklimaat uit te werken;
  • de zichtbaarheid en erkenning van de sociale economie te vergroten.

De belangrijkste wijzigingen die in de aangenomen Aanbeveling zijn aangebracht ten opzichte van het oorspronkelijke voorstel van de Commissie voor de aanbeveling hebben betrekking op de vraag van lidstaten om de rol van de sociale economie bij eerlijke digitale en groene transities en sociale cohesie nog meer te benadrukken. Ook erkent de Raad in de aangenomen Aanbeveling de rol die de sociale economie kan spelen in de internationale samenwerking.

Nu de Aanbeveling door de Raad is aangenomen hebben lidstaten 2 jaar de tijd om hun nationale strategieën voor de sociale economie te bepalen of aan te passen. Daarna worden de maatregelen die zijn genomen om de doelstellingen van de aanbeveling te verwezenlijken geëvalueerd. Lidstaten hebben tot 4 jaar na de goedkeuring van de aanbeveling om aan de Commissie verslag uit te brengen over de vooruitgang.

Meer informatie:
Persbericht Raad
ECER-dossier: Aanbestedingen
ECER-dossier: Staatssteun