Raadsaanbeveling over verlenging van gasvraag-reductiemaatregelen gepubliceerd

Contentverzamelaar

Raadsaanbeveling over verlenging van gasvraag-reductiemaatregelen gepubliceerd

De aanbeveling van de Raad over de verlenging van de gecoördineerde maatregelen ter vermindering van de gasvraag is op 27 maart 2024 in het EU-Publicatieblad verschenen. De Raadsaanbeveling is de opvolger van een noodverordening van de Raad die in maart 2022 werd vastgesteld en in maart 2023 met één jaar werd verlengd.

Achtergrond

Sinds 2022 is de gasvoorzieningszekerheid in de EU aanzienlijk verbeterd, onder meer dankzij maatregelen van de lidstaten op basis van de gasvraagreductieverordening. Deze verordening werd in 2022 aangenomen als noodinstrument naar aanleiding van de energiecrisis die het gevolg was van de Russische agressie tegen Oekraïne (zie het ECER-bericht over deze verordening). De verordening werd in maart 2023 verlengd tot eind maart 2024 om de voorzieningszekerheid te kunnen blijven waarborgen en prijsschommelingen in de hand te houden (Verordening (EU) 2023/706).

Hoewel de voorzieningszekerheid is verbeterd, blijft de situatie op de mondiale gasmarkten volgens de meest recente Commissierapporten krap. Nu de gasvraagreductieverordening op het punt staat te verstrijken, heeft de Raad een aanbeveling aangenomen om de gecoördineerde maatregelen ter reductie van de gasvraag voort te zetten. De Raadsaanbeveling is op 27 maart 2024 in het EU-Publicatieblad verschenen.

De Raadsaanbeveling

Op grond van de Raadsaanbeveling worden de lidstaten aangemoedigd om hun gasverbruik tot 31 maart 2025 met ten minste 15 procent te blijven verminderen ten opzichte van hun gemiddelde gasverbruik in de periode 1 april 2017 tot 31 maart 2022. In de Raadsaanbeveling wordt rekening gehouden met specifieke omstandigheden, zoals desynchronisatie, geïsoleerde systemen en beperkte interconnectiecapaciteit.

Verder worden de lidstaten aangemoedigd om bestaande maatregelen krachtens de gasvraagreductieverordening te blijven handhaven, zoals monitoring en rapportage van de gasvraagreductie per sector en het informeren van de Commissie bij nieuwe maatregelen.

Meer informatie: