Richtlijn kritieke entiteiten (CER) definitief aangenomen

Contentverzamelaar

Richtlijn kritieke entiteiten (CER) definitief aangenomen

Kritieke entiteiten verlenen essentiële diensten die van cruciaal belang zijn voor vitale maatschappelijke functies en economische activiteiten. De nieuwe richtlijn bepaalt dat kritieke entiteiten de risico’s in kaart moeten brengen die de levering van essentiële diensten aanzienlijk kunnen verstoren. Daarnaast moeten die entiteiten passende maatregelen nemen om hun weerbaarheid te waarborgen en verstorende incidenten melden aan de bevoegde autoriteiten.

Op 27 december 2022 is de richtlijn betreffende de weerbaarheid van kritieke entiteiten in het Publicatieblad van de EU gepubliceerd. Onder het toepassingsgebied van de richtlijn vallen entiteiten uit diverse sectoren, zoals energie, vervoer, gezondheid, drinkwater, afvalwater en ruimtevaart. Sommige bepalingen van de richtlijn zullen ook gelden voor bepaalde centrale overheidsinstanties.

De lidstaten moeten een nationale strategie formuleren om de weerbaarheid van kritieke entiteiten te vergroten, ten minste om de 4 jaar een risicobeoordeling uitvoeren en bepalen welke kritieke entiteiten essentiële diensten leveren. Kritieke entiteiten moeten de risico's in kaart brengen die de levering van essentiële diensten aanzienlijk kunnen verstoren, passende maatregelen nemen om hun weerbaarheid te waarborgen en verstorende incidenten melden aan de bevoegde autoriteiten.

De richtlijn bevat ook regels voor de identificatie van kritieke entiteiten van bijzonder Europees belang. Een kritieke entiteit wordt als van bijzonder Europees belang beschouwd indien zij een essentiële dienst verleent aan 6 of meer EU-lidstaten. In dat geval kunnen de lidstaten de Commissie verzoeken een adviesmissie te organiseren of kan de Commissie zelf voorstellen de maatregelen te beoordelen die een entiteit heeft genomen om aan haar verplichtingen te voldoen, indien de lidstaten hiermee instemmen.

Meer informatie: