Verlenging en verruiming van de Tijdelijke Kaderregeling staatssteun

Contentverzamelaar

Verlenging en verruiming van de Tijdelijke Kaderregeling staatssteun

De Tijdelijke Kaderregeling staatssteun is in maart 2020 in het leven geroepen om lidstaten de mogelijkheid te geven om bedrijven met aanzienlijk omzetverlies als gevolg van de Covid-19 pandemie financieel te kunnen ondersteunen en om tegelijkertijd de eengemaakte EU-markt te kunnen beschermen. De Europese Commissie verlengt de Tijdelijke Kaderregeling staatssteun nu tot medio 2021 en verruimt de regeling via een nieuwe maatregel. Deze maatregel maakt ondersteuning ten aanzien van niet-gedekte vaste kosten van ondernemingen met omzetverlies mogelijk.

Verlengingen tot 30 juni 2021 en 30 september 2021
De Tijdelijke Kaderregeling (C(2020)1863final Mededeling van de Commissie inzake een tijdelijke kaderregeling staatssteun ter ondersteuning van de economie vanwege de huidige Covid-19 uitbraak) zou oorspronkelijk tot 1 januari 2021 lopen. De bestaande bepalingen van deze Tijdelijke Kaderregeling worden nu, met behoud van de huidige drempels daarin voor steun, door de Commissie verlengd tot 30 juni 2021. Voor wat betreft de herkapitalisatiemaatregelen in de Tijdelijke Kaderregeling, die op grond van de oorspronkelijke regeling tot 30 juni 2021 kunnen worden toegekend, heeft de Commissie nu besloten tot een verlenging tot 30 september 2021.

Met de verlenging en verruiming van de Tijdelijke Kaderregeling kunnen lidstaten bedrijven verder ondersteunen bij de gevolgen van de coronacrisis, in het bijzonder wanneer de Tijdelijke Kaderregeling tot dusver niet (volledig) kon of moest worden gebruikt. De Commissie zal voor medio 2021 evalueren en bekijken of de Tijdelijke Kaderregeling verder zal moeten worden verlengd of gewijzigd.

Uitbreiding van de regeling
Voor ondernemingen van wie als gevolg van de coronauitbraak de omzet tijdens de volgens de regeling in aanmerking komende periode met tenminste 30% is gedaald ten opzichte van dezelfde periode in 2019 kunnen lidstaten via een nieuwe maatregel financiële ondersteuning bieden. De steun kan bijdragen tot een deel van de vaste kosten van de begunstigde ondernemingen die niet door hun inkomsten worden gedekt, met een maximum van 3 miljoen euro per onderneming. Het doel van deze mogelijke ondersteuning is om een verslechtering van de kapitaalpositie van deze onderneming te voorkomen. Ook zou het tot bedrijfsbehoud leiden en een platform voor herstel bieden.

Overige aanpassingen
Tot slot heeft de Commissie aanpassingen doorgevoerd in de Tijdelijke Kaderregeling met betrekking tot de situatie dat de lidstaat uit de herkapitalisatie treedt van een onderneming waarvan de staat vóór de herkapitalisatie bestaand aandeelhouder was. Ook verlengt de Commissie de zogenaamde tijdelijke schrapping van de landenlijst met verhandelbare risico’s (inzake de Mededeling over de kortlopende exportkredietverzekering) tot 30 juni 2021.

Meer informatie:

  • Persbericht Europese Commissie
  • Mededeling van de Commissie inzake vierde wijziging van de Tijdelijke Kaderregeling staatssteun
  • ECER-bericht: Covid-19: EU-ontwikkelingen corona virus
  • ECER-bericht: Informatie over de toepassing van de Tijdelijke kaderregeling staatssteun (24 april 2020)
  • ECER-bericht: Tweede wijziging van de Tijdelijke kaderregeling staatssteun (11 mei 2020)