Verordening over Europese groene obligaties in het Publicatieblad van de EU gepubliceerd

Contentverzamelaar

Verordening over Europese groene obligaties in het Publicatieblad van de EU gepubliceerd

De nieuwe verordening bevat vereisten voor uitgevende instellingen van obligaties die de benaming ‘Europese groene obligatie’ of ‘EuGB’ willen gebruiken voor hun obligaties die aan beleggers in de EU beschikbaar worden gesteld. Om groenwassen (‘greenwashing’) op de markt voor groene obligaties in het algemeen te voorkomen, voorziet de verordening ook in enkele facultatieve openbaarmakingsvereisten voor andere ecologisch duurzame obligaties en aan duurzaamheid gekoppelde obligaties die in de EU worden uitgegeven.

Achtergrond

In 2018 presenteerde de Europese Commissie haar eerste actieplan voor de financiering van duurzame groei. Op basis van dat plan zijn op EU-niveau drie bouwstenen voor een duurzaam financieel kader ingevoerd. De eerste bouwsteen is een classificatiesysteem – ook wel taxonomie genoemd – op basis waarvan kan worden bepaald welke activiteiten als ‘duurzame activiteiten’ kunnen worden aangemerkt. De tweede bouwsteen is een verplichte openbaarmakingsregeling voor (niet)-financiële ondernemingen, die beleggers voorziet van informatie om weloverwogen duurzame beleggingsbeslissingen te kunnen maken. De laatste bouwsteen is de ontwikkeling van een reeks beleggingsinstrumenten die ‘duurzaam’ zijn.

De Europese Commissie wil het actieplan uit 2018 voltooien. Tegelijkertijd constateerde de Commissie in 2021 dat er meer actie moet worden ondernomen om de duurzaamheidsdoelstellingen van de EU te kunnen halen. Om die reden presenteerde de Commissie op 6 juli 2021 een nieuw pakket maatregelen (zie het ECER-bericht over dit pakket maatregelen). Een voorstel voor een verordening voor groene obligaties maakte onderdeel uit van dit pakket maatregelen. Dat voorstel beoogt uitwerking te geven aan de laatste bouwsteen uit het actieplan van 2018. Na onderhandelingen tussen de Raad en het Europees Parlement is de verordening aangenomen en op 30 november 2023 in het EU-Publicatieblad verschenen.

De verordening

De nieuwe verordening bevat vereisten voor uitgevende instellingen van obligaties die de benaming ‘Europese groene obligatie’ of ‘EuGB’ willen gebruiken voor hun obligaties die aan beleggers in de EU beschikbaar worden gesteld. Daarnaast voorziet de verordening in een systeem voor registratie van en het toezicht op externe toetsingsinstanties van Europese groene obligaties.

Om groenwassen (‘greenwashing’) op de markt voor groene obligaties in het algemeen te voorkomen, voorziet de verordening ook in enkele facultatieve openbaarmakingsvereisten voor andere ecologisch duurzame obligaties en aan duurzaamheid gekoppelde obligaties die in de EU worden uitgegeven.

Meer informatie: