Verslag JRC en Europees Defensieagentschap presenteert concrete maatregelen om het effect van klimaatverandering op de veiligheid en defensie van de EU aan te pakken

Contentverzamelaar

Verslag JRC en Europees Defensieagentschap presenteert concrete maatregelen om het effect van klimaatverandering op de veiligheid en defensie van de EU aan te pakken

In een nieuw verslag van het Gemeenschappelijk Centrum voor Onderzoek van de Commissie en het Europees Defensieagentschap wordt voor het eerst ingegaan op de verbanden tussen klimaatverandering, energie en defensie. Er worden maatregelen voorgesteld voor de defensie van de EU om te zorgen voor klimaatbestendigheid, duurzaamheid en energiezekerheid.

Uit het onderzoeksverslag van 7 juni 2023 van het Joint Research Centre (JRC) blijkt dat het niet onderkennen van en anticiperen op de gevolgen van klimaatverandering voor de veiligheid en defensie van de EU, met name voor militaire installaties en defensiegerelateerde kritieke energie-infrastructuur, en het niet nemen van maatregelen naar aanleiding daarvan, grote kosten met zich mee kan brengen. Deze meestal vermijdbare kosten zullen hoger zijn als een ramp of crisis de EU onvoorbereid treft, als er vooraf geen actie is ondernomen, zoals het verbeteren van risicobeheer, klimaatbestendigheid, veerkracht, duurzaamheid - in overeenstemming met de Europese Green Deal -, energiezekerheid en voorbereiding op de energietransitie.

De gevolgen van klimaatverandering en aantasting van het milieu op defensie zullen in de toekomst naar verwachting toenemen. Het nieuwe rapport bevat aanbevelingen voor de nationale ministeries van Defensie van de EU-lidstaten en exploitanten van kritieke energie-infrastructuur voor de beperking van en aanpassing aan de klimaatverandering, waaronder richtsnoeren voor investeringen in duurzame energiemaatregelen. Het geeft ook aan hoe de EU de nationale inspanningen kan aanvullen en een langetermijnperspectief kan bevorderen om deze uitdagingen alomvattend en effectief aan te pakken.

Het rapport, dat is ontwikkeld binnen het overlegforum voor duurzame energie in de defensie- en veiligheidssector, levert wetenschappelijk bewijs ter ondersteuning van de ontwikkeling van nationale strategie├źn om de strijdkrachten voor te bereiden op de gevolgen van klimaatverandering. Het ondersteunt het Strategisch kompas voor veiligheid en defensie van de EU en de routekaart van de EU inzake klimaatverandering en defensie.

Meer informatie:

Nieuwsbericht Europese Commissie
Nieuwsbericht Joint Research Centre
ECER-dossier: Buitenlands en Veiligheidsbeleid
ECER-dossier: Klimaat en Milieu