Verslag over de Europese strategische afhankelijkheden van derde landen toont zowel zwakke punten als verbeteringen

Contentverzamelaar

Verslag over de Europese strategische afhankelijkheden van derde landen toont zowel zwakke punten als verbeteringen

De tweede editie van de grondige analyse van de Europese Commissie over de strategische afhankelijkheden van Europa van derde landen blijkt dat er voor een aantal producten sprake is van een dergelijke afhankelijkheid en van zwakke punten. Wel is er op een aantal andere terreinen voortgang geboekt ten opzichte van de eerste editie.

Het gaat om het tweede verslag over de strategische afhankelijkheden van Europa (EN) dat eind februari werd gepubliceerd (zie ook deze webpagina van de Europese Commissie (EN). Het tweede verslag bekijkt vijf gebieden (zeldzame aardmetalen en magnesium, chemische stoffen, zonnepanelen, cyberbeveiliging en IT-software) waarop Europa afhankelijk is van derde landen. Met het verslag wil de Commissie beter inzicht krijgen in de risico's van die afhankelijkheden en de mogelijkheden om daar wat aan te doen.

Uit het tweede verslag blijkt met name:

  • Er is sprake van een strategische afhankelijkheid van zeldzame aardmetalen, magnesium en zonnepanelen. Deze is het gevolg van het feit dat de mondiale productie vooral in China is geconcentreerd en dat de mogelijkheden voor diversificatie van het aanbod, waaronder binnen de EU, of voor vervanging momenteel beperkt zijn. Het verslag stelt afhankelijkheden vast voor een aantal chemische stoffen die van cruciaal belang zijn in een aantal verschillende industriële ecosystemen. Ook stelt het verslag zwakke punten vast in vergelijking met de mondiale concurrenten van de EU op het gebied van sleuteltechnologieën zoals cyberbeveiliging en IT-software.
  • Het verslag beoordeelt de acties die in gang zijn gezet om de strategische afhankelijkheden aan te pakken die zijn geconstateerd in de sectoren die in de eerste editie (uit mei 2021) van de grondige evaluatie zijn geanalyseerd. In de eerste fase ging het om zes strategische gebieden (grondstoffen, batterijen, werkzame farmaceutische ingrediënten, schone waterstof, halfgeleiders en cloud- en edgetechnologieën). Volgens het tweede verslag is er al aanzienlijke vooruitgang geboekt, waaronder in de vorm van de investeringspijpleidingen via bestaande industriële allianties op het gebied van grondstoffen, batterijen en waterstof. Ook onlangs gestarte allianties op het gebied van halfgeleiders en clouddiensten, de goedkeuring van regelgevingsvoorstellen van de Commissie inzake batterijen, waterstof en halfgeleiders en nieuwe internationale partnerschappen (bijvoorbeeld op het gebied van grondstoffen) worden genoemd. Het verslag benadrukt de grote rol van belangrijke projecten van gemeenschappelijk Europees belang (IPCEI) bij baanbrekende innovatie, bijvoorbeeld op het gebied van halfgeleiders en clouddiensten.

Het tweede verslag bouwt voort op de eerste analyses die ten grondslag lagen aan de geactualiseerde industriestrategie uit mei 2021 (zie ECER-bericht).

Meer informatie
Persbericht Europese Commissie
ECER-dossier: Handelspolitiek