Versterkt mandaat voor het Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding (ECDC)

Contentverzamelaar

Versterkt mandaat voor het Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding (ECDC)

Het nieuwe mandaat van het Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding (ECDC) voorziet in de oprichting van een EU-taskforce voor gezondheid die lokale maatregelen bij de uitbraak van ziektes moet ondersteunen. Ook moet de taskforce de EU-lidstaten en de Europese Commissie expertise bieden bij het uitwerken, bestuderen en up-to-date houden van plannen die overheden klaar hebben liggen voor de uitbraak van ziektes. Het ECDC zal ook digitale platforms voor de controle op epidemische ziektes ontwikkelen.

Het mandaat van het Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding (ECDC) is ingesteld bij verordening 851/2004 (hierna: de oprichtingsverordening). De Covid-19-pandemie heeft volgens de Commissie tekortkomingen aan het licht gebracht in de mechanismen van de EU voor het beheersen van gezondheidsbedreigingen, die voor toekomstige gezondheidscrises vragen om een meer gestructureerde aanpak op EU-niveau. Versterking van het mandaat van het ECDC maakt volgens de Commissie onderdeel uit van die gestructureerde aanpak. Op 11 november 2020 heeft de Commissie een voorstel gepresenteerd voor een herziening van de oprichtingsverordening van het ECDC.

De onderhandelingen tussen de Raad en het Europees Parlement over het voorstel hebben geleid tot de vaststelling van verordening 2022/2370. De verordening is op 6 december 2022 in het EU-Publicatieblad gepubliceerd en vormt een belangrijke bouwsteen van de Europese Gezondheidsunie.

De nieuwe verordening voorziet in een uitbreiding van de opdracht en de taken van het ECDC om het beter in staat te stellen de vereiste expertise te leveren en acties te ondersteunen die relevant zijn voor de preventie van, paraatheid voor, responsplanning voor en bestrijding van ernstige grensoverschrijdende bedreigingen van de gezondheid in de EU.

Meer informatie: