Vierde jaarlijkse voortgangsverslag van de Commissie over de verordening betreffende het binnenbrengen en de invoer van cultuurgoederen

Contentverzamelaar

Vierde jaarlijkse voortgangsverslag van de Commissie over de verordening betreffende het binnenbrengen en de invoer van cultuurgoederen

De verordening betreffende het binnenbrengen en de invoer van cultuurgoederen is gericht op het voorkomen van de illegale handel in cultuurgoederen. Het vierde jaarlijkse voortgangsverslag over de verordening bestrijkt de periode van juli 2022 tot juni 2023.

Verordening (EU) 2019/880 (hierna: de verordening) is gericht op het voorkomen van de illegale handel in cultuurgoederen, in het bijzonder wanneer deze bijdraagt aan de financiering van terrorisme, en verbiedt de invoer in het douanegebied van de EU van cultuurgoederen die illegaal uit derde landen zijn uitgevoerd.

De verordening onderwerpt de invoer van bepaalde cultuurgoederen waarvan wordt aangenomen dat die het meeste gevaar lopen (namelijk archeologische voorwerpen en delen van monumenten die niet in hun geheel bewaard zijn gebleven), aan een vergunningplicht, en de invoer van andere, waarvan wordt aangenomen dat die minder gevaar lopen, aan het vereiste van een importeursverklaring. De verordening zorgt er ook voor dat die cultuurgoederen bij invoer in de EU aan uniforme controles worden onderworpen. Voor de invoer van bepaalde cultuurgoederen die voor specifieke onderwijskundige, wetenschappelijke of onderzoeksgerelateerde toepassingen zijn bedoeld, geldt een vrijstelling van deze documentatievereisten.

Op 5 december 2023 publiceerde de Europese Commissie haar vierde jaarlijkse voortgangsverslag over de verordening. Het verslag bestrijkt de periode van juli 2022 tot juni 2023.  

Meer informatie:

  • ECER-dossier – Invoer van cultuurgoederen
  • ECER-bericht - Europese Commissie presenteert actieplan inzake de illegale handel in cultuurgoederen (2 januari 2023)