Vijf-jaren eis studiefinanciering EU-studenten definitief

Contentverzamelaar

Vijf-jaren eis studiefinanciering EU-studenten definitief

Een student uit een andere EU-lidstaat die minder dan 5 jaar legaal in Nederland heeft verbleven krijgt geen studiefinanciering als hij of zij niet werkt. De Centrale Raad van Beroep heeft dit bevestigd in het laatste oordeel in de zaak Förster, waarin het Hof van Justitie bepaalde dat studenten in dat geval niet onder het begrip communautaire werknemer vallen en geen aanspraak maken op studiefinanciering. Een beleidsregel van de Informatie Beheer Groep is hiermee overeind gebleven

In het oordeel van het Hof van Justitie staat dat het Hof de Nederlandse beleidsregel geschikt acht om te garanderen dat een persoon geïntegreerd is in de Nederlandse samenleving. De IB-groep introduceerde het criterium van vijf jaar in 2005 na het arrest in de zaak Bidar, toen bleek dat studenten wel degelijk gelijk aan nationale onderdanen moesten worden behandeld als zij geïntegreerd zijn in de samenleving. Als studenten niet werken, dan moeten zij minstens 5 jaar onafgebroken in Nederland hebben verbleven, willen zij aanspraak maken op studiefinanciering.

 

De Centrale Raad van Beroep (de verwijzende rechter in deze zaak) oordeelt wel dat Förster aanspraak maakt op het gedeelte van de studiefinanciering dat is bedoeld voor de dekking van de kosten die zijn verbonden aan de toegang tot het onderwijs. Dit volgt uit het arrest Raulin (C-357/89, arrest van 26 februari 1992). Zij kan echter geen aanspraak maken op het gedeelte voor levensonderhoud.