Vlottere toegang tot bedrijfsinformatie voor beleggers door nieuwe EU-regels

Contentverzamelaar

Vlottere toegang tot bedrijfsinformatie voor beleggers door nieuwe EU-regels

De nieuwe EU-regels voorzien in de oprichting van een Europees centraal toegangspunt (ESAP). Het ESAP biedt gratis, gebruiksvriendelijke, centrale en digitale toegang tot de financiele gegevens en informatie over duurzaamheid die Europese bedrijven openbaar maken. Via het ESAP kunnen beleggers die informatie vlotter raadplegen.

Achtergrond

De oprichting van een European Single Access Point (ESAP, Europees centraal toegangspunt) vormt een vlaggenschipinitiatief van het actieplan voor de Kapitaalmarktenunie (KMU) dat de Europese Commissie in september 2020 heeft aangenomen. Op 25 november 2021 presenteerde de Europese Commissie een pakket maatregelen om het Europees centraal toegangspunt (ESAP) op te richten. Het pakket maatregelen bestond uit:

  • een voorstel voor een verordening tot oprichting van een Europees centraal toegangspunt (de ESAP-verordening);
  • een voorstel voor een richtlijn tot wijziging van bepaalde richtlijnen (omnibusrichtlijn, en;
  • een voorstel voor een verordening tot wijziging van bepaalde verordeningen (omnibusverordening) .

Na onderhandelingen tussen de Raad en het Europees Parlement zijn de drie voorstellen aangenomen en op 20 december 2023 in het EU-Publicatieblad verschenen: ESAP-verordening, omnibusrichtlijn en de omnibusverordening.

Het Europees centraal toegangspunt (ESAP)

De EU werkt aan een centraal toegangspunt tot publieke financiële en niet-financiële informatie over bedrijven en beleggingsproducten in de EU. In dat kader is de ESAP-verordening vastgesteld. Via het Europees centraal toegangspunt (ESAP) kunnen beleggers die informatie vlotter raadplegen.

Het ESAP maakt bedrijven zichtbaarder voor beleggers en biedt meer financieringsmogelijkheden. Beleggers op kapitaalmarkten hebben toegang tot informatie waarmee ze bedrijven en financiële producten kunnen vergelijken. Het ESAP biedt gratis, gebruiksvriendelijke, centrale en digitale toegang tot de financiele gegevens en informatie over duurzaamheid die Europese bedrijven openbaar maken.

Het ESAP legt Europese ondernemingen geen aanvullende rapportageverplichtingen op.

Meer informatie: