Voorstel van de Commissie om de betrouwbaarheid en transparantie van ESG-ratingactiviteiten te verbeteren

Contentverzamelaar

Voorstel van de Commissie om de betrouwbaarheid en transparantie van ESG-ratingactiviteiten te verbeteren

Duurzaam beleggen begint volgens de Commissie een belangrijk onderdeel te worden van de mainstreamfinanciering. ESG-ratings vormen een advies over de blootstelling van een bedrijf of entiteit aan milieu-, sociale en/of governancefactoren (ESG) en hun impact op de samenleving. Het voorstel van de Commissie beoogt de kwaliteit van ESG-ratings te verbeteren om beleggers in staat te stellen beter geïnformeerde beleggingsbeslissingen te nemen met betrekking tot duurzaamheidsdoelstellingen.

Achtergrond

Beleggen op milieu-, sociaal en governancegebied (ESG), dat wil zeggen beleggen waarbij ESG-factoren in aanmerking worden genomen bij het nemen van beleggingsbeslissingen (ook wel duurzame beleggingen genoemd), begint volgens de Commissie een belangrijk onderdeel te worden van mainstreamfinanciering. Met name beleggingsfondsen met duurzame kenmerken of doelstellingen zijn sterk in aantal en omvang toegenomen, evenals het soort kapitaal dat ze aantrekken. In deze context heeft zich een ecosysteem voor ESG-beleggingen ontwikkeld, met onder andere ESG-ratings. Dergelijke ESG-ratings worden op de markt gebracht als een advies over de blootstelling van een bedrijf of entiteit aan milieu-, sociale en/of governancefactoren en hun impact op de samenleving.

ESG-ratings hebben volgens de Commissie een steeds grotere invloed op de werking van kapitaalmarkten en op het vertrouwen van beleggers in duurzame producten. ESG-ratings spelen met name een faciliterende rol voor de goede werking van de duurzame financieringsmarkt in de EU doordat ze cruciale informatiebronnen bieden voor beleggingsstrategieën, risicobeheer en openbaarmakingsverplichtingen van beleggers en financiële instellingen. Ze worden ook gebruikt door ondernemingen die een beter inzicht willen krijgen in de duurzaamheidsrisico's en -kansen van hun activiteiten of die van hun partners, en voor vergelijkingen met hun branchegenoten. De markt voor ESG-ratings zal de komende jaren naar verwachting aanzienlijk blijven groeien.

De huidige ESG-ratingmarkt vertoont volgens de Commissie echter tekortkomingen en functioneert niet naar behoren. Dit probleem heeft een aantal verschillende facetten, voornamelijk i) het gebrek aan transparantie over de kenmerken van ESG-ratings, hun methodologieën en hun gegevensbronnen en ii) het gebrek aan duidelijkheid over hoe ESG-ratingaanbieders te werk gaan. ESG-ratings stellen gebruikers, beleggers en beoordeelde entiteiten onvoldoende in staat om met kennis van zaken beslissingen te nemen over ESG-gerelateerde risico's, effecten en kansen.

Daarom heeft de Commissie er zich in de vernieuwde strategie voor duurzame financiering (2021) toe verbonden actie te ondernemen om de betrouwbaarheid, vergelijkbaarheid en transparantie van ESG-ratings te verbeteren. Op 13 juni 2023 heeft de Europese Commissie een voorstel gepresenteerd om de betrouwbaarheid en transparantie van ESG-ratingsactiviteiten te verbeteren. Met het voorstel wordt tegemoet gekomen aan de toezegging uit de vernieuwde strategie voor duurzame financiering.

Het voorstel

Het voorstel is erop gericht de kwaliteit van de informatie over ESG-ratings te verbeteren door:

  • de transparantie van de kenmerken en methodologieën van ESG-ratings te verbeteren en;
  • te zorgen voor meer duidelijkheid over de activiteiten van ESG-ratingaanbieders en de preventie van risico's op belangenconflicten op het niveau van de ESG-ratingaanbieders.

Aangezien ESG-ratings en onderliggende gegevens worden gebruikt voor beleggingsbeslissingen en de toewijzing van kapitaal, is de algemene doelstelling van het voorstel de kwaliteit van ESG-ratings te verbeteren om beleggers in staat te stellen beter geïnformeerde beleggingsbeslissingen te nemen met betrekking tot duurzaamheidsdoelstellingen. Het zal de beoordeelde entiteiten ook in staat stellen geïnformeerde beslissingen te nemen over het beheer van ESG-risico's en de impact van hun activiteiten. Tegelijkertijd is het van cruciaal belang het vertrouwen in de activiteiten van ESG-ratingaanbieders te bevorderen door ervoor te zorgen dat de markt naar behoren functioneert en ESG-ratingaanbieders belangenconflicten voorkomen en beheren.

Het voorstel is niet bedoeld om de methodologieën voor de berekening van ESG-ratings te harmoniseren, maar om de transparantie ervan te vergroten. Aanbieders van ESG-ratings zullen de volledige controle behouden over de methodologieën die zij gebruiken en zullen onafhankelijk blijven in hun keuze, om ervoor te zorgen dat een verscheidenheid aan benaderingen beschikbaar is op de ESG-ratingmark.

Meer informatie: