Voorstel van de Commissie voor een verordening inzake standaard-essentiële octrooien

Contentverzamelaar

Voorstel van de Commissie voor een verordening inzake standaard-essentiële octrooien

Standaard-essentiële octrooien (SEP's) zijn octrooien ter bescherming van technologie die essentieel is verklaard voor de toepassing van een technische norm die door een organisatie voor de ontwikkeling van normen is vastgesteld. Het voorstel voorziet in meer transparantie met betrekking tot de informatie die nodig is voor SEP-licenties en de procedure voor de vaststelling van eerlijke, redelijke en niet-discriminerende voorwaarden voor een SEP-licentie.

Normalisatie draagt volgens de Commissie in belangrijke mate bij aan de industriële innovatie en het concurrentievermogen. Succesvolle normen berusten op geavanceerde technologieën, waarvoor aanzienlijke investeringen in onderzoek en ontwikkeling nodig zijn. Volgens de regels van veel normalisatieorganisaties (SDO’s) kunnen bedrijven en personen hun technische bijdragen aan een norm octrooieren. Octrooien die technologie beschermen die essentieel is voor een (technische) norm worden standaard-essentiële octrooien (SEP’s) genoemd.

Gewoonlijk eisen SDO’s dat personen of bedrijven die hun geoctrooieerde technologie in een norm willen laten opnemen, zich ertoe verbinden de desbetreffende octrooien in licentie te geven aan anderen die de norm willen gebruiken. Deze licenties moeten aan bedrijven die een norm willen gebruiken, worden verleend op eerlijke, redelijke en niet-discriminerende (FRAND) voorwaarden. Indien de octrooihouder weigert een dergelijke verbintenis aan te gaan, kan zijn geoctrooieerde technologie niet in de norm worden opgenomen.

Op 27 april 2023 heeft de Europese Commissie een voorstel voor een verordening inzake standaard-essentiële octrooien (SEP’s) gepresenteerd. Met het voorstel wordt beoogd om gedetailleerde informatie over SEP’s en bestaande FRAND-voorwaarden beschikbaar te stellen om licentieonderhandelingen te vergemakkelijken. Daarnaast beoogt het voorstel het bewustzijn van SEP-licenties in de waardeketen te vergroten en te voorzien in een alternatief geschillenbeslechtingsmechanisme voor het vaststellen van FRAND-voorwaarden.

Meer informatie: