Voortaan (nog) veiliger reizen met veerboten in Europa

Contentverzamelaar

Voortaan (nog) veiliger reizen met veerboten in Europa

Met een nieuwe, herziene richtlijn zorgt de EU voor betere stabiliteitsvereisten voor roll-on-roll-off-passagiersschepen. De voorschriften uit de richtlijn verbeteren de veiligheid van deze veerboten en hun passagiers in de EU, en sluiten aan bij de nieuwe internationale normen op dit gebied.

Achtergrondinformatie

In het kader van het programma voor gezonde en resultaatgerichte regelgeving (Refit) en de agenda voor betere regelgeving van de Europese Commissie, en zoals aangekondigd in het witboek over vervoer van 2011, heeft de Commissie op 18 februari 2022 een voorstel ingediend tot wijziging van Richtlijn 2003/25/EG met betrekking tot de toevoeging van verbeterde stabiliteits­vereisten voor ro-ro-passagiersschepen en de afstemming daarvan op de stabiliteitsvereisten van de Internationale Maritieme Organisatie (IMO).

Na onderhandelingen tussen de Raad en het Europees Parlement is de richtlijn aangenomen. De richtlijn is op 15 mei 2023 in het EU-Publicatieblad verschenen.

Inhoud van de richtlijn

De herziening van de richtlijn zorgt voor een zo groot mogelijke afstemming van de EU-regels op de internationale normen voor de stabiliteit van beschadigde passagiersschepen. Deze normen zijn onlangs door de Internationale Maritieme Organisatie (IMO) geactualiseerd in het kader van het Internationaal Verdrag voor de beveiliging van mensenlevens op zee (Solas-verdrag).

De IMO heeft onlangs een nieuw model ingevoerd om de overlevingskansen van beschadigde roll-on-roll-off-passagiersschepen in te schatten, en voegde nieuwe vereisten toe. Deze nieuwe internationale normen zijn echter niet volledig in overeenstemming met de vereisten die in de EU al gelden voor kleinere nieuwe vaartuigen. Voor die schepen blijven dan ook de veiligheidsvereisten van toepassing die al gelden in de bestaande EU-wetgeving.

Meer informatie: