Voortgangsrapportage implementatie EU-richtlijnen voortaan simpeler

Contentverzamelaar

Voortgangsrapportage implementatie EU-richtlijnen voortaan simpeler

Het kwartaaloverzicht van de stand van zaken bij de implementatie van EU-richtlijnen zal voortaan bondiger worden. Gedetailleerde informatie per richtlijn kan worden gevonden in de wetgevingskalender. Dat schrijft de minister van Buitenlandse Zaken aan het parlement.

De nieuwe aanpak is gekozen op verzoek van de Tweede Kamercommissie voor Europese Zaken. Deze verzocht de minister de stand van zaken van de implementatie van EU-richtlijnen in een meer handzaam format met de Kamer te delen. In het kwartaaloverzicht van het eerste kwartaal van 2018 komt de minister aan dit verzoek tegemoet door zowel de tot nu toe gangbare (uitgebreide) vorm aan te bieden, als de bondigere variant zoals die voortaan zal worden aangeboden.

Dit nieuwe bondige overzicht bevat niet de informatie over de precieze stand van zaken met betrekking tot een richtlijn, omdat deze tegenwoordig rechtstreeks valt te raadplegen via de online wetgevingskalender van de Rijksoverheid. Hier vindt men exact hoe de richtlijn geïmplementeerd zal worden in de Nederlandse wet- en regelgeving en wat de stand van zaken is. Op het moment dat de implementatie van een richtlijn is afgerond, zal deze niet meer in het kwartaaloverzicht worden weergegeven. De informatie daarover blijft wel beschikbaar en kan via het zoekscherm op de wetgevingskalender worden opgezocht.

Meer info: