Website over de G20-Top in mei over volksgezondheid gelanceerd

Contentverzamelaar

Website over de G20-Top in mei over volksgezondheid gelanceerd
De Europese Commissie heeft een website gelanceerd over de komende G20-top over volksgezondheid, die op 21 mei in Rome plaatsvindt en door de Europese Commissie en het Italiaanse voorzitterschap van de G20 wordt georganiseerd. De nieuwe website geeft onder meer informatie over het programma van de G20-Top, de deelnemers en diverse relevante tijdslijnen. De informatie is zowel relevant voor burgers, overheden, partnerorganisaties als de media.

De G20-top zal worden voorgezeten door de Europese Commissie en het Italiaanse voorzitterschap van de G20 . Op die G20-top zullen wereldleiders, internationale en regionale organisaties en vertegenwoordigers van verschillende gezondheidsinstituties de geleerde lessen van de Covid-19-pandemie met elkaar delen. Er zal ook een Verklaring van Rome worden ontwikkeld waarin de uitgangspunten voor toekomstige samenwerking in het voorkomen van- en reageren op mondiale gezondheidscrises worden vastgelegd. De uitgangspunten zullen tevens gaan dienen als basis voor gecoördineerde acties op mondiaal, nationaal en regionaal niveau ter versterking van de volksgezondheidssystemen. Ook kan hiermee de wereldwijde voorbereiding ten aanzien van benodigde capaciteit worden verbeterd.

Meer informatie: