Wijziging in Aanwijzingen voor de regelgeving in wijze van aanhalen EU-Publicatieblad

Contentverzamelaar

Wijziging in Aanwijzingen voor de regelgeving in wijze van aanhalen EU-Publicatieblad

Als gevolg van de gewijzigde werkwijze in uitgifte van EU-Publicatiebladen worden aanwijzingen 3.42 en 3.46 binnenkort aangepast.

Met ingang van 1 oktober 2023 wordt voor elke rechtshandeling een apart Publicatieblad uitgegeven door de EU (vergelijkbaar met de werkwijze van Staatsblad en Staatscourant). Zie voor meer informatie ook dit ECER-bericht van 3 oktober 2023. Als gevolg van deze gewijzigde werkwijze zal ook een aanpassing in de relevante artikelen van de Aanwijzingen voor de regelgeving plaatsvinden.

Het nummer van het EU-Publicatieblad wordt sinds oktober 2023 ontleend aan het nummer van het besluit. Dat was mogelijk omdat de EU er in 2015 al toe was overgegaan om één doorlopende nummering voor alle rechtshandelingen te gebruiken, in plaats van aparte reeksen voor richtlijnen, verordeningen etc. Het nummer van het besluit is dus ook het nummer van het Publicatieblad. Omdat het onderscheid tussen C- en L-bladen is gehandhaafd moet bij de verwijzing nog wel het type blad worden genoemd (C of L). Dat leidt ertoe dat - waar voorheen een verwijzing bijvoorbeeld de vorm ‘PbEU 2010, L 180’ had- nu kan worden volstaan met ‘PbEU L 2024/325’ om de vindplaats van richtlijn (EU) 2024/325 aan te duiden.

De betreffende wijziging zal op korte termijn worden doorgevoerd in de relevante Aanwijzingen 3.42 en 3.46 .

Meer informatie:
Nieuwsbrief en website KCBR
KCBR: Aanwijzingen voor de regelgeving

ECER-EU-essentieel: Openbaarheid