Gemeenschappelijk immigratiebeleid

Gemeenschappelijk immigratiebeleid

Artikel 79, lid 1, EU-Werkingsverdrag bepaalt dat de EU een gemeenschappelijkĀ immigratiebeleid moet ontwikkelen. Bij de verwezenlijking van het gemeenschappelijk immigratiebeleid staan drie uitgangspunten centraal. Ten eerste moet het gemeenschappelijk immigratiebeleid bijdragen aan een efficiĆ«nt beheer van de migratiestromen. Daarnaast moet het immigratiebeleid gericht zijn op een billijke behandeling van derdelanders die legaal op het grondgebied van een EU-lidstaat verblijven. Tenslotte moet het gemeenschappelijk immigratiebeleid bijdragen aan het voorkomen en de bestrijding van illegale immigratie en mensenhandel.

In dit subdossier wordt ingegaan op de wetgeving die de EU heeft vastgesteld om deze doelstellingen te verwezenlijken.