De meerjarenbegroting 2021-2027

Meerjarenbegroting 2021-2027

1. Interne markt, innovatie en digitalisering

1.1. Onderzoek en innovatie

1.2. Europese strategische investeringen

1.3. Interne markt

1.4. Ruimtevaart

2. Cohesie, veerkracht en waarden

2.1. Regionale ontwikkeling en cohesie

2.2. Herstel en veerkracht

2.3. Investeren in mensen en sociale cohesie

3. Natuurlijke hulpbronnen en milieu

3.1. Landbouw en maritiem beleid

3.2. Milieu en klimaatactie

4. Migratie en grensbeheer

4.1. Migratie

4.2. Grensbeheer

5. Veiligheid en defensie

5.1. Veiligheid

5.2. Defensie

6. Nabuurschap en de wereld

6.1. Extern optreden

6.1. Pre-toetredingssteun

7. Overige fondsen