Besluit en kennisgeving tot terugtrekking

Besluit en kennisgeving tot terugtrekking

In dit subdossier wordt ingegaan op het besluit van het Verenigd Koninkrijk om de EU te verlaten (artikel 50, lid 1, EU-Verdrag) en de kennisgeving van dit besluit aan de EU (artikel 50, lid 2, eerste alinea, EU-Verdrag). Daarnaast wordt aandacht besteed aan het referendum uit 2016, waarin door de inwoners van het VK werd besloten om uit de EU te stappen.