Besluit en kennisgeving tot terugtrekking

In dit subdossier wordt ingegaan op het besluit van het Verenigd Koninkrijk om de EU te verlaten (artikel 50, lid 1, EU-Verdrag) en de kennisgeving van dit besluit aan de EU (artikel 50, lid 2, eerste alinea, EU-Verdrag). Daarnaast wordt aandacht besteed aan het referendum uit 2016, waarin door de inwoners van het VK werd besloten om uit de EU te stappen.