Visie van Nederland op de Brexit

Visie van Nederland op de Brexit

Meer info:

2020

 • Kamerbrief van 26 oktober 2020 over de inwerkingtreding van de Rijkswet inperking gevolgen Brexit

2018

 • Brief van 12 januari 2018 inzake de kabinetsreactie op het verslag van de rapporteurs over de uittreding van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie (Brexit) inzake (Kamerstuk 23 987, nr. 208 ).
 • De beantwoording van de Kamervragen over de economische consequenties van Brexit van de leden Amhaouch, Geurts en Omtzigt (allen CDA) van 6 februari 2018 (Aanhangsel Handelingen II 2017/18, nr.  1068 ),
 • De beantwoording van de Kamervragen over de economische consequenties van de Brexit voor Nederland van de leden Amhaouch, Geurts en Omtzigt (allen CDA) van 19 februari 2018 (Aanhangsel Handelingen II 2017/18, nr.  1206 ),
 • De kabinetsreactie op het KPMG-rapport en op vragen omtrent Brexit van 20 februari 2018 (Kamerstuk 23 987, nr. 217 ),
 • De beantwoording van het verzoek van de vaste commissie voor Europese Zaken van 18 januari 2018 (Kamerstuk 23 987, nr. 212 ),
 • De beantwoording van 15 maart 2018 van de feitelijke vragen van de vaste commissie voor Europese Zaken van 13 februari 2018 (Kamerstuk 23 987, nr. 225 ).
 • Gevolgen voor het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit ( Kamerstuk 23 987, nr. 228 )
 • Gevolgen voor het Ministerie van Defensie ( Kamerstuk 23 987, nr. 227 )
 • Gevolgen voor het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ( Kamerstuk 23 987, nr. 229 )
 • Overzicht van de verschillende activiteiten die het kabinet onderneemt om het bedrijfsleven voor te bereiden en te ondersteunen bij de naderende Brexit ( Kamerstuk 23 987, nr. 231 )
 • Gevolgen voor de overheidsfinanciën ( Kamerstuk 23 987, nr. 241 )
 • Gevolgen voor het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat ( Kamerstuk 23 987, nr. 249 )
 • Verzamelwet Brexit, een noodwet in geval van 'no deal' (Kamerstukken 35084 )

2017

2016