Handelingskader van de EU-lidstaten in geval van oorlog en soortgelijke situaties

Handelingskader van de EU-lidstaten in geval van oorlog en soortgelijke situaties

Op deze pagina:

Inleiding

In bepaalde situaties kan het voor de EU-lidstaten onvermijdelijk zijn om op te treden. Het gaat bijvoorbeeld om situaties zoals ernstige binnenlandse onlusten waardoor de openbare orde wordt verstoord, oorlog en ernstige internationale spanningen die oorlogsgevaar inhouden (hierna tezamen: noodsituaties). Het optreden van de EU-lidstaten kan de werking van de interne markt van de EU ongunstig beïnvloeden. EU-lidstaten moeten daarom onderling overleg plegen en gezamenlijk regelingen vaststellen om te voorkomen dat de werking van de interne markt ongunstig wordt beïnvloed (artikel 347 van het EU-Werkingsverdrag). 

In dit ECER-dossier wordt ingegaan op het handelingskader van de EU-lidstaten in de context van artikel 347 van het EU-Werkingsverdrag, en op het toezicht door de Europese Commissie. 

Naar boven

Handelingskader en toezicht

In geval van noodsituaties in de zin van artikel 347 van het EU-Werkingsverdrag mogen nationale autoriteiten op tijdelijke basis bevoegdheden uitoefenen die onder de exclusieve bevoegdheid van de EU vallen (waaronder het monetaire beleid). Wanneer de EU-lidstaten vanwege de noodsituatie optreden op gebieden die onder de exclusieve bevoegdheid van de EU vallen, mogen zij slechts optreden als 'beheerders van het gemeenschappelijk EU-belang'.

De Europese Commissie houdt toezicht en onderzoekt of de EU-lidstaten geen misbruik maken van hun bevoegdheden. Indien de Commissie van mening is dat een EU-lidstaat misbruik maakt, kan zij zich tot het EU-Hof wenden middels een verkorte inbreukprocedure (zie het ECER-dossier over inbreukprocedures). 

Naar boven

Laatst bijgewerkt op: 15-11-2023