Toegang tot de markt van de EU

Banner - Toegang tot de markt van de EU

© BZ

Toegang tot de markt van de EU

De Europese Unie zet zich in voor een harmonische ontwikkeling van de wereldhandel en tot de geleidelijke afschaffing van de beperkingen voor het internationale handelsverkeer (artikel 207, lid 1, EU-Werkingsverdrag). Om die doelstellingen te verwezenlijken staat de EU open voor handel met derde landen (niet-EU-lidstaten) en verleent zij o.a. goederen uit derde landen toegang tot de interne markt van de EU. Van belang is echter dat de handel met derde landen de concurrentie binnen de interne markt van de EU niet verstoord.

In het geval van oneerlijke concurrentie kan de EU maatregelen nemen om het gelijke speelveld tussen EU-ondernemingen en ondernemingen uit derde landen te herstellen. In dit onderdeel wordt een overzicht gegeven van die maatregelen. Deze maatregelen leiden tot belemmeringen voor het handelsverkeer tussen de EU en derde landen. Daarbij wordt een onderscheid gemaakt tussen tarifaire en non-tarifaire belemmeringen.