Intellectuele eigendom: inleiding en inhoudsopgave

Intellectuele eigendom: inleiding en inhoudsopgave

Op deze pagina:

Inleiding

Het intellectuele eigendomsrecht (IER) heeft betrekking op de bescherming van nieuwe ideeën en innovaties van auteurs, uitvinders, ontwerpers en ontwikkelaars. Het kost veel tijd, geld en moeite om een nieuw idee of een innovatief product of dienst te ontwikkelen. Het IER maakt het mogelijk dat ideeën en innovaties van ontwikkelaars, ontwerpers, uitvinders en auteurs worden beschermd. Door deze bescherming wordt voorkomen dat derden gebruik kunnen maken van een idee of een innovatie. Hierdoor geniet de ontwikkelaar, auteur, uitvinder of ontwerper gedurende enige tijd een concurrentievoordeel en kunnen de gemaakte kosten en inspanningen worden terugverdiend.

Het intellectuele eigendomsrecht omvat een verscheidenheid aan rechten. Het gaat onder meer om auteursrechten, naburige rechten, databankrechten, merkrechten, modelrechten, octrooirechten en tekeningrechten. Daarnaast kan worden gedacht aan chiprechten, kwekersrechten en handelsgeheimrechten. In dit ECER-dossier worden deze onderdelen van het intellectuele eigendomsrecht behandeld.

Naar boven

Inhoudsopgave

Naar boven