EU-instellingen en privacy

EU-instellingen en privacy

Voor de instellingen en organen van de EU bestaan bijzondere regels ter bescherming van de persoonsgegevens van natuurlijke personen. Op dit moment wordt gewerkt aan een herziening van die regels.

Meer info: