(Beleidsmatige) Europese ontwikkelingen staatssteun

(Beleidsmatige) Europese ontwikkelingen staatssteun

De Europese Commissie heeft al vanaf 2012 een ontwikkeling ter modernisering van de Europese staatssteunregels en het staatssteunbeleid ingezet. Enkele doelstellingen van dit State Aid Modernisation (SAM) traject zijn om de bestaande staatssteunkaders te moderniseren en meer eigen aan de tijd te maken, om zich vanuit de Europese Commissie bezien meer te kunnen concentreren op de (grotere) staatssteunzaken die EU-technisch ‘ertoe doen’ en om de lidstaten meer aan te spreken op hun eigen rol in naleving van de staatssteunkaders (professionalisering) en hen daarbij ook tegemoet te komen met staatssteunregelgeving die werkt in de praktijk.

Dat betekent dat er ook veel aandacht is voor evaluatie van de staatssteunregels, voor aanpassing daarvan (getuige ook de vele consultaties en voorstellen voor herziene staatssteunregelgeving en richtsnoeren in afgelopen jaren) en voor beleidsmatige ontwikkelingen die inspringen op Europese actualiteiten en de rol die staatssteun daarbij kan spelen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de aanpassingen en voorstellen die afgelopen jaren zijn gedaan door de Europese Commissie ten aanzien van de (tijdelijke) steunkaders waarmee ook tegemoet kon worden gekomen aan steunbehoeften in verband met de financiële crisis (bijvoorbeeld eerder al in 2008, maar ook vanaf 2022 via
Tijdelijke crisis (nood) steunkaders alsmede steun in verband met de Herstel- en Veerkrachtfaciliteit (RRF)), de corona-crisis (2020) en de oorlog in Oekraïne (2022) in de EU.

Zie voor meer informatie over SAM ook de
website van DG Mededinging van de Europese Commissie. Meer informatie op die website over bijvoorbeeld een compilatie van EU-staatssteunwetgeving die in werking is (laatste overzicht dateert uit 2014), over belangwekkende studies en Commissie-rapporten op het terrein van staatssteun, handboeken staatssteun en over de Nieuwsbrief staatssteun van de DG Mededinging is hier te vinden.