Wat is staatssteun?

Wat is staatssteun?

In dit subdossier:


Inleiding

  • Hoofdcriteria staatssteun
  • Steunmaatregelen: verschillende vormen
  • Achtergrondinformatie bij de uitleg van staatssteuncriteria


Uitleg per staatssteuncriterium

  • 1. Het verlenen van een voordeel
  • 2. Bekostiging uit staatsmiddelen
  • 3. Toerekening aan de staat
  • 4. Selectiviteit
  • 5. Verstrekking aan een onderneming
  • 6. Vervalsen van de mededinging en
  • 7. Ongunstige invloed op het EU-interne handelsverkeer


Een steunmaatregel in de zin van artikel 107, lid 1: wat dan?
 

(Beleidsmatige) Europese ontwikkelingen staatssteun
 

Meer informatie staatssteun

Laatst bijgewerkt op: 15-11-2023