Verdragen

Verdragen

In dit subdossier wordt ingegaan op de inwerkingtreding van internationale overeenkomsten, de wijziging van de EU-verdragen en de toetreding van nieuwe lidstaten tot de EU.