Uitvoering van niet-bindende handelingen

10. Uitvoering van niet-bindende handelingen

In niet-bindende handelingen, zoals aanbevelingen, wordt in beginsel geen datum vermeld waarop deze van kracht worden of van toepassing worden. De adressaten kan worden verzocht deze aanbevelingen vóór een bepaalde datum uit te voeren (EU-handleiding voor de wetgever) (NL, EN, FR, punt 20.16)

Zie bijvoorbeeld punt 52 van Aanbeveling 2014/478/EU van de Commissie inzake onlinegokdiensten. De lidstaten worden verzocht de Commissie uiterlijk op 19 januari 2016 op de hoogte te brengen van alle maatregelen die zij ingevolge deze aanbevelling hebben genomen, zodat de Commissie de uitvoering van deze aanbeveling kan evalueren (zie ook T-721/14 en C-16/16 P, België tegen Commissie).