Verschillende toepassingsmodaliteiten

Verschillende toepassingsmodaliteiten

In dit subdossier vindt u meer informatie over de verschillende toepassingsmodaliteiten van een EU-maatregel. Ook wordt nader ingegaan op de uitvoering van richtlijnen en niet-bindende handelingen.