Consumentenbescherming (artikel 38)

Consumentenbescherming (artikel 38)

In het beleid van de Unie wordt zorg gedragen voor een hoog niveau van consumentenbescherming.

Klik hier voor alle EU-rechtspraak waarin dit artikel wordt geciteerd

Toelichting

Het beginsel in dit artikel is gebaseerd op artikel 169 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie.