Recht op toegang tot arbeidsbemiddeling (artikel 29)

Recht op toegang tot arbeidsbemiddeling (artikel 29)

Eenieder heeft recht op toegang tot kosteloze arbeidsbemiddeling.

Klik hier voor alle EU-rechtspraak waarin dit artikel wordt geciteerd

Toelichting

Dit artikel is gebaseerd op artikel 1, lid 3, van het Europees Sociaal Handvest en op punt 13 van het Gemeenschapshandvest van de sociale grondrechten van de werknemers.