Goedkeuring door het Parlement

Afbeeldingsbanner - Goedkeuring door het Parlement

© Tweede Kamer der Staten-Generaal

Menuweergave

Goedkeuring door het Parlement

Op deze pagina:

Inleiding

De Rijkswet tot goedkeuring van het Verdrag van Lissabon is op 25 juli 2008 in werking getreden (Stb. 2008, 301). De officiële ratificatie door Nederland heeft op 11 september 2008 plaatsgevonden. De kamerstukken van de Goedkeuringswet zijn verschenen in de serie 31384 (R 1850):

Tijdlijn

Eerste Kamer

Gewijzigd voorstel van Rijkswet

Tweede Kamer

  • Handelingen Tweede Kamer (stemmingen) - 5 juni 2008
  • Motie Ormel (aangenomen) - 5 juni 2008
  • Motie Wiegman-van Meppelen Scheppink/Ten Broeke (aangenomen) - 5 juni 2008
  • Amendement Wiegman-van Meppelen Scheppink/Ten Broeke (aangenomen) - 5 juni 2008
  • Amendement Ormel (aangenomen) - 4 juni 2008
  • Handelingen Tweede Kamer (tweede termijn) - 4 juni 2008
  • Handelingen Tweede Kamer (eerste termijn) - 3 juni 2008

Vaste Commissie voor Europese Zaken van de Tweede Kamer

  • Nota naar aanleiding van het verslag - 21 mei 2008
  • Verslag - 24 april 2008

Voorstel van Rijkswet

Naar boven