Verdrag van Lissabon

Banner - Verdrag van Lissabon

© Rijksoverheid

Verdrag van Lissabon

Op deze pagina:

Inleiding

Het Verdrag van Lissabon is totstandgekomen in 2007 en in werking getreden op 1 december 2009. Wat betreft het Koninkrijk der Nederlanden geldt het Verdrag, met Protocollen en Bijlagen, alleen voor Nederland, meer precies: het grondgebied van Nederland in Europa.

Het Verdrag van Lissabon wijzigde het Verdrag betreffende de Europese Unie (VEU) en het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap (VEG). Het laatste verdrag heet voortaan: Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU). Het Verdrag betreffende de Europese Unie en het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie worden samen aangeduid als de EU-Verdragen

Inhoudsopgave

Naar boven