Nieuwsbrief griffie HvJ

Nieuwsbrief EU-Hof - Nederlandse griffie

De Nederlandse griffie van het EU-Hof publiceert vrijwel wekelijks een nieuwsbrief met daarin een aankondiging van arresten en conclusies. Onderstaand treft u de meeste recente nieuwsbrief aan.


Nieuwsbrief voor de week van

​​​​

Woensdag 14 april 2021

Arresten in zaken Ryanair / Commissie : T-378/20 - T-379/20, T-388/20 (EN)

(Covid-19 - steunmaatregelen)

Ryanair komt op tegen de goedkeuring die de Europese Commissie gaf voor coronasteunmaatregelen aan SAS (door Zweden en Denemarken) en Finnair (door Finland).


Donderdag 15 april 2021

Arrest in zaak C-30/19 Braathens Regional Aviation

(discriminatie)

Een passagier van Chileense afkomst werd tezamen met een andere reiziger tijdens een door Braathens uitgevoerde binnenlandse vlucht van Göteborg (Zweden) naar Stockholm op besluit van de gezagvoerder aan een extra veiligheidscontrole onderworpen. De luchtvaartmaatschappij had de passagier aangezien voor een Arabische en islamitische persoon en hem om die reden aan een extra veiligheidscontrole onderworpen. Derhalve voert hij aan dat hij, om redenen verband houdend met zijn uiterlijk en etnische afstamming, is benadeeld. Braathens heeft aanvaard de gevorderde schadevergoeding te betalen (ongeveer 1000 euro). De betrokkene heeft aanvaard, maar de ombudsman die de zaak behartigt wil dat de rechter toch de kans krijgt om ten gronde te onderzoeken of er sprake is van discriminatie.


Donderdag 15 april 2021

Arrest in zaak C-194/19 Belgische Staat (BE)

(asiel – verantwoordelijke lidstaat)

De Palestijnse H. A. vraagt asiel in België. Hij is echter de EU binnengekomen via Spanje. België vraagt op grond van de Dublinregels aan Spanje om de betrokkene over te nemen en zijn dossier te behandelen. Spanje stemt toe. H. A. verzet zich echter tegen de overname door Spanje, en voert daarbij aan dat zijn broer ondertussen ook asiel heeft aangevraagd in België. De Raad van State vraagt het Hof van Justitie of hij rekening mag houden met dit feit, dat dateert van na de overnamebeslissing.


Donderdag 15 april 2021

Arrest in zaak C-733/19 Nederland / Raad en Parlement (NL)

(pulsvisserij)

Nederland komt op tegen het verbod op de pulsvisserij.


Donderdag 15 april 2021

Conclusie in zaak C-564/19 IS

(recht op eerlijk proces – vertolking/vertaling)

Een Hongaarse rechter vraagt het Hof of het EU-recht (richtlijn 2010/64/EU - recht op vertolking en vertaling in strafprocedures) lidstaten verplicht een register van onafhankelijke, naar behoren gekwalificeerde vertalers en tolken aan te leggen, of – bij gebreke daarvan – op een andere manier dienen te waarborgen dat de adequaatheid van de vertolking in gerechtelijke procedures kan worden gecontroleerd.


Donderdag 15 april 2021

Conclusie in zaak C-490/20 Stolichna obshtina, rayon „Pancharevo“

(huwelijkpartners gelijk geslacht – geboorteakte kind)

Is een EU-lidstaat (in casu Bulgarije) verplicht om personen van hetzelfde geslacht te vermelden als ouders in de geboorteakte van hun kind (zonder precisering of één van hen de biologische ouder is)? De ouders zijn gehuwd in Spanje, en hebben respectievelijk de Britse en de Bulgaarse nationaliteit.