Nieuwsbrief griffie HvJ

Nieuwsbrief EU-Hof - Nederlandse griffie

De Nederlandse griffie van het EU-Hof publiceert vrijwel wekelijks een nieuwsbrief met daarin een aankondiging van arresten en conclusies. Onderstaand treft u de meeste recente nieuwsbrief aan.


Nieuwsbrief voor de week van

​​​​

Woensdag 20 januari 2020

Conclusie in zaak C-872/19 P Venezuela / Raad (sancties)

(procesbevoegdheid derde land)

In 2017 heeft de Raad van de EU sanctiemaatregelen genomen tegen Venezuela (verordening 2017/2063). Venezuela vordert nietigverklaring van de verordening. Het Gerecht verklaarde de vordering eerder niet-ontvankelijk omdat een derde Staat geen procesbevoegdheid heeft in een dergelijke procedure. Venezuela stelde hogere voorziening in bij het Hof van Justitie.


Donderdag 21 januari 2020

Hoorzitting in zaak C-819/19 Stichting Cartel Compensation e.a. (NL)

(mededinging)

Stichting Cartel compensation vraagt schadevergoeding voor de Rechtbank Amsterdam van een groot aantal luchtvaartmaatschappijen waaronder KLM, Lufthansa, BA, Air France wegens deelname aan prijsafspraken (hetgeen is vastgesteld door de Europese Commissie in een besluit). De Rechtbank vraagt of zij bevoegd is.