Nieuwsbrief griffie HvJ

Nieuwsbrief EU-Hof - Nederlandse griffie

De Nederlandse griffie van het EU-Hof publiceert vrijwel wekelijks een nieuwsbrief met daarin een aankondiging van arresten en conclusies. Onderstaand treft u de meeste recente nieuwsbrief aan.


Nieuwsbrief voor de week van

Dinsdag 5 december 2023

Arrest in zaak C-128/22 NORDIC INFO (BE)

(covid - reisrestricties)

Nordic Info is een Belgische reisorganisatie die zich specialiseert in reizen van en naar Scandinavië, meer bepaald Zweden. Tot 12 juli 2020 mocht zonder beperking naar en vanuit Zweden worden gereisd, maar dan werd Zweden als rode zone ingekleurd. Nordic Info annuleerde daarop alle geplande reizen van het zomerseizoen vanuit België. Op 15 juli 2020 veranderde de kleurencode van Zweden echter naar oranje, waardoor reizen van en naar dat land niet verboden, maar alleen afgeraden werd. Volgens Nordic Info heeft de Belgische overheid fouten gemaakt en EU-regels inzake vrij verkeer en de Schengenzone geschonden.

Dinsdag 5 december 2023

Arrest in gevoegde zaken C-451/21 P Luxemburg / Commissie - C-454/21 P   Engie Global LNG Holding e.a. / Commissie

(tax rulings - Engie)

In 2018 heeft de Europese Commissie vastgesteld dat Luxemburg illegale staatssteun had verleend aan Engie bij wijze van een gunstige fiscale afspraak (tax ruling). Luxemburg en Engie vechten dit besluit aan. In 2021 bevestigde het Gerecht van de EU het Commissiebesluit. Thans moet het Hof van Justitie definitief uitspraak doen.

Dinsdag 5 december 2023

Arrest in zaak C-683/21 Nacionalinis visuomenės sveikatos centras en zaak C-807/21   Deutsche Wohnen (DE)

(bescherming van persoonsgegevens)

In deze Litouwse zaak gaat het om de ontwikkeling en het openbaar beschikbaar maken van een mobiele applicatie die in april en mei 2020 persoonsgegevens heeft verzameld van mensen die in aanraking waren gekomen met patiënten die besmet waren met het COVID-19-virus. De opdracht voor de applicatie werd gegeven door een overheidsdienst aan een privébedrijf. Waar ligt dan de verantwoordelijkheid in geval van inbreuken op de gegevensbeschermingsregels van verordening (EU) 2016/679(2)? Meer in het bijzonder: moet er een „schuldbestanddeel” zijn vervuld voordat boetes kunnen worden opgelegd?