Nieuwsbrief EU-Hof

De Nederlandse griffie van het EU-Hof publiceert vrijwel wekelijks een nieuwsbrief met daarin een aankondiging van arresten en conclusies. Onderstaand treft u de meeste recente nieuwsbrief aan.

Nieuwsbrief voor de week van

 

​​​​​​​​​​​​​​

Dinsdag 12 februari 2019

Conclusie in zaak C-568/17 Geelen (NL)

(fiscaliteit - BTW)

 

Geelen is gevestigd in Nederland en organiseert tegen vergoeding live interactieve erotische webcamsessies. De modellen die tijdens de sessies in beeld verschijnen bevinden zich in de Filipijnen en zijn bij Geelen in dienst. Geelen stelt de computer en het programma ter beschikking van zijn werknemers. Geelen biedt de webcamsessies met een model naar keuze aan op de platforms van bepaalde internetproviders. De providers verzorgen het betalingsverkeer tussen de bezoekers en Geelen via hun creditcard. Volgens de Nederlandse belastingdienst moet Geelen in Nederland omzetbelasting betalen, omdat de plaats waar de bezoeker zich bevindt, doorslaggevend is. De Hoge Raad legt hierover een vraag voor aan het Hof van Justitie.


Dinsdag 12 februari 2019

Hoorzitting in zaak C-619/18 Commissie / Polen (PL)

(onafhankelijkheid rechterlijke macht)

 

Volgens de Europese Commissie heeft Polen het EU-recht overtreden. De Commissie legt Polen ten laste dat het de pensioenleeftijd van de rechters van het hooggerechtshof heeft verlaagd en deze wijziging heeft toegepast op rechters die vóór 3 april 2018 waren benoemd. De Commissie is tevens van mening dat de Poolse president niet de discretionaire bevoegdheid mag hebben om de ambtstermijn van de rechters te verlengen. In kort geding gelastte het Hof Polen al om de uitvoering van de wet (retroactief) op te schorten.


Woensdag 13 februari 2019

Hoorzitting in zaak C-18/18 Glawischnig-Piesczek/ Facebook (AT)

(verantwoordelijkheid Facebook)

 

Ewa Glawischnig-Piesczek is politica en was slachtoffer van zogenaamde hatespeech via Facebook. Het Oostenrijkse Oberster Gerichtshof stelt het Hof vragen over de verantwoordelijkheid van een dienstverlener zoals Facebook om onwettige informatie over een persoon te verwijderen, in het licht van richtlijn 2000/31/EG inzake elektronische handel.


Donderdag 14 februari 2019

Arrest in zaak C-423/17 Warner-Lambert company (NL)

(generieke geneesmiddelen)

 

Generieke geneesmiddelen („kopieën” van referentiegeneesmiddelen), mogen zonder preklinische en klinische proeven op de markt worden gebracht, na afloop van een termijn van tien jaar, tijdens welke de onderzoeksgegevens van referentiegeneesmiddelen bescherming genieten. Na die periode van 10 jaar kan het in de handel brengen van generieke geneesmiddelen echter nog altijd worden verhinderd door Unierechtelijk niet geregelde octrooirechten van de producenten van referentiegeneesmiddelen. Producenten van generieke geneesmiddelen kunnen in dat geval een zogenoemde „carve-out” toepassen, dat wil zeggen indicaties of doseringsvormen van het referentiegeneesmiddel die nog onder de bescherming van het octrooirecht vallen, schrappen in de samenvatting van de productkenmerken van het generieke geneesmiddel. Niet uitdrukkelijk geregeld is wat daarvan de gevolgen zijn. Geldt de vergunning van het generieke geneesmiddel dan nog voor de indicaties of doseringsvormen die zijn geschrapt, of moet de vergunning worden beperkt?


Donderdag 14 februari 2019

Arrest in zaak T-131/16 België/Commissie en zaak T-263/1 6 Magnetrol International / Commissie (BE)

(fiscale rulings)

 

Het Gerecht van de Europese Unie moet zich uitspreken over de beslissing van de Europese Commissie in 2016 dat de Belgische fiscale rulingregeling voor overwinst niet strookt met het EU-recht. Volgens de Commissie gaat het om een bedrag van 700 miljoen euro aan illegale staatssteun.

 

 

​​​​​​​