1998

1998

De ICER concludeert dat het Lemmens-arrest met name betekenis heeft voor voorschriften omtrent productgebruik door de overheid, meer in het bijzonder voor voorschriften in verband met de bewijsproductie in strafzaken. Uit het arrest kan volgens de ICER worden afgeleid dat niet-notificatie van regelingen waarbij technische specificaties van producten worden vastgesteld, geen gevolgen heeft voor het gebruik van die producten door de overheid.De Ministerraad heeft het advies geaccordeerd. Daarna is het verzonden aan het Openbaar Ministerie en aan de beide kamers der Staten-Generaal.

Klik hier voor het advies.